Riksdagspolitiker

Rickard nordin!

Rickard Nordin är Centerpartiet i Göteborgs riksdagsledamot!

Han ansvarar för klimat- och energifrågor åt Centerpartiets räkning, ett viktigt politiskt område som Rickard företräder Centerpartiet i.

Tveka inte att kontakta han om du har frågor kring vårt arbete i riksdagen eller vill göra något medskick i politiken!

sol-has-bg

Möt Rickard Nordin!

Rickard är riksdagsledamot för Centerpartiet i Göteborg och har suttit i riksdagen sedan 2011. Han är Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågorna och har även ett särskilt ansvar för e-sportsfrågor. Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige med vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder. Centerpartiet vill både minska utsläppen och med ny teknik ta bort koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären, så kallade minusutsläpp. I det har Rickard en ledande roll som Centerpartiets representant i dessa väsentliga frågorna som är helt avgörande både lokalt, nationellt och globalt.

Klimatpolitiken är tätt sammankopplad med energifrågorna där ett förnybart energisystem är förutsättningar för att minska vår klimatpåverkan. Centerpartiet vill att Sverige ska ställa om till en helt förnybar energiproduktion senast 2040 och att vår strömförsörjning ska bli mer fossiloberoende för varje år som går. Om vi ska minska våra utsläpp behöver Sveriges energisystem ställa om till mer utsläppsneutrala och miljövänliga energikällor. Rickard har en nyckelroll i detta arbete och var bland annat Centerpartiets företrädare i energiöverrenskommelsen 2016.

Studiebesök med Rickard på tema energi och klimat i Köping 2017.

För att få fler privatpersoner och företag att göra denna gröna omställning krävs det en aktiv klimat- och energipolitik som gör det enklare att gå till förnybara energikällor. Det kräver ett klimatledarskap som Centerpartiet och Rickard är beredda att axla.

Centerpartiet menar också att tillväxt och klimatansvar måste gå hand i hand om vi ska kunna klara klimatutmaningen. Forskning, entreprenörskap, ny teknik och innovativa lösningar behövs om ska lösa klimatkrisen och minska våra utsläpp. Därför tror vi på grön tillväxt och en hållbar utveckling som gör det enklare för människor att leva ett miljövänligare liv och för företag att ställa om.

Hör av dig till Rickard om du har några frågor kring Centerpartiets klimat- eller energipolitik men du kan också kontakta honom om du som invånare i Göteborg vill skicka med honom några generella inspel rörande rikspolitiken. Som företrädare för tusentals göteborgare vill Rickard ha med just dina förslag, råd och tips i sitt riksdagsarbete. Du är viktig för den politiska utvecklingen i såväl Göteborg, Sverige som världen internationellt. Tveka inte att kontakta Rickard och göra just din röst hörd! Varmt välkommen!

 

Rickard profilområden:

Läs mer om de områden som Rickard brinner lite extra för här:

Rickard Nordin, riksdagsledamot (C).

 

Kontakta Rickard:


Mailadress: rickard.nordin(at)riksdagen.se

Facebooksida: Rickard Nordin - Centerpartiet

Twitter: @rickardnordin

LinkedIn: Rickard Nordin

Instagram: @rickardnordin_

Twitch: RiksdagsRickard

 

Kontaktformulär till riksdagsledamot

Rickard Nordin (C):Så att Rickard kan återkomma till dig med svar på din fråga/medskick!

 

Vem är Rickard Nordin?

 

Rickard Nordin

I grunden smålänning (uppväxt i Hult, Eksjö), nu göteborgare, fil.kand som europavetare, tidigare både städare, lärarvikarie, sekreterare och receptionist, e-sportare, klimatpolitiker, brödbakare och ensamstående förälder. Det sammanfattar vem som Rickard Nordin är.

Jag är uppväxt vid en av Sveriges renaste sjöar. Kanske var det anledningen till varför jag började engagera mig för miljön. Klimatfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag har under den senaste mandatperioden haft möjlighet, och lyckats, med att sätta stora avtryck i svensk energi- och klimatpolitik med flera blocköverskridande överenskommelser. Centerpartiets miljöpolitik, i kombination med att samhället ska utvecklas, är för mig den enda vägen framåt. Det är så vi får andra länder att vilja kopiera oss och ställa om. Att kombinera företagande med grön omställning helt enkelt.

Att alla människor ska kunna få utlopp för sin kreativitet och sina tankar är viktigt för mig. Ur det kommer engagemang för företagande och skrotande av onödiga regler, men också ett driv för jämställdhet. Inte minst sedan jag själv blev pappa har jag fått upp ögonen för hur snett mycket är i samhället. Jag vill att min son ska växa upp utan könsbaserade förväntningar på sig. Han ska få kunna vara den han är och det kämpar jag för, både i hemmet och i riksdagen.

Tidigare har jag varit distriktsordförande för Centerpartiet i Göteborg men också vice förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund. Centerrörelsen ligger mig varmt om hjärtat och klimatet är en av de frågor som jag brinner mest för. Ta kontakt med mig om du vill fråga någonting, göra ett inspel eller medskick. Så gör vi både Göteborg och Sverige bättre!

 

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C) och klimat- och energipolitisk talesperson


 

 

Rickard Nordin (C) när han besöker ett vindkraftverk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.