Rickard Nordin i interpellation med justitieministern angående drönardomen och dess konsekvenser för samhällsnyttan och företagen

Rickard var nöjd med ministerns svar som innebär att man tittar på ett snabbspår som förhoppningsvis  kan presenteras redan innan jul och som ska fylla igen luckorna och fungera i mellantiden fram till dess att en ny och modern lag kan träda i kraft.

Bakgrund:

Efter beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen ska drönare med kameror klassas som övervakningskameror. Det innebär att ett tillstånd från Länsstyrelsen krävs för varje fototillfälle.

Det är tillåtet att filma på allmän plats om du håller i en mobiltelefon, men lägg till en selfiepinne så skulle det, om man är strikt, vara förbjudet enligt lag, vilket även gäller för stativ med självutlösare. Det blir stora problem med var gränserna ska dras för vad som är tillåtet och inte och med de snabba steg som dagens teknik tar så måste lagen hänga med i utvecklingen och inte stå som ett hinder för innovatörer.

Många företag som arbetar med drönare har i och med domen fått stora problem. Investerare har backat och jobben har minskat. Drönare är en branch som kommer starkt och som kan stå samhället till stor tjänst genom att man snabbt och enkelt får en överblick över skog och mark. Som vid skogsbränder, olyckor, försvunna människor och mycket annat. Även nyhetsbilder och fotografering av hus inför försäljning är också olagliga med den nya domen.

Rickard ställde följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inför interpellationen:

"Hur ser ministern på att Högsta förvaltningsdomstolens utslag riskerar att slå ut hela drönarbranschen, och kommer ministern agera för att ändra lagstiftningen?"

Titta här på dagens interpellationsdebatt mellan Rickard Nordin (C) och justitieminister Morgan Johansson (S) angående drönardomen.

Läs artikel från Brekit om ministerns svar efter interpellationsdebatten mellan justitiseministern Morgan Johansson (S) och Rickard Nordin (C), där ministern lovar svar snabbare på problematiken omkring lagen om drönare.