Välfärdsdebatt i Göteborg

Max Törnqvist

Idag hölls en välfärdsdebatt i Göteborg. Kasta ut Reepalus utredningen och fokusera på kvalitet istället.

Idag arrangerade Almega en politisk debatt i Göteborg med anledning av Ilmar Reepalus välfärdsutredning, och utredningens förslag om kraftiga vinstbegränsningar för privata utförare. Från Centerpartiets sida deltog Max Törnqvist, som till vardags arbetar som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen.


Centerpartiet anser att förslaget om vinstbegränsningar är förkastligt, eftersom det i praktiken kommer innebära att privata välfärdsföretag kommer behöva lägga ned sina verksamheter. Valfriheten som vi idag känner den skulle, om utredningens förslag blir verklighet, rullas tillbaka. Det vore olyckligt. Istället ska fokus ligga på kvalitet och det säkerställs genom att politiken upprättar noggranna uppföljningar och tydliga regelverk, för både offentlig och privat verksamhet.