Klimatsmart fisk och biogas

Från avfall till biogas. Under torsdagen föreläste Bengt Gunnarsson om hur svensk laxodling kan bli mer klimatsmart. Han menar att det går att omvandla industrins avfall till biogas. Även Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, Rickard Nordin, medverkade.

Bengt Gunnarsson har arbetat med miljöfrågor inom fiske sedan 80-talet. I torsdags besökte han Centerpartiet som respresentant för Camparus AB, ett småföretag som bedriver fiskodling på Smögen. Gunnarsson har under flera års tid arbetat för en mer hållbar fiskodling. Planen är att avfallet blir biogas, som i sin tur genererar el och värme i anläggningen. I framtiden hoppas bolaget kunna ta tillvara på ytterligare restprodukter och tillverka fiskfoder, kosttillskott och andra produkter. Gunnarsson menar att även om mycket har hänt sedan han började arbeta inom fiskeindustrin, saknas fortfarande ekonomiska incitament inom branshen för att minska utsläppen. De största hindren för att ställa om befintliga anläggningar till mer klimatsmart produktion utgörs av dyra och långdragna tillståndsprocesser.

Enligt Rickard Nordin är fördelarna med biogas flera. Förutom minskade klimatutsläpp är biogasproduktion också en förutsättning för utbyggnad av det ekologiska jordbruket. En biogasanläggning kan nämligen fungera som källa till KRAV-märkt gödsel. De viktigaste politiska åtgärderna för att underlätta för biogasproduktionen enligt Nordin är: 

  • Införa en nationell strategi för biogas
  • Öka insamlingen av matavfall för att ge mer råvara att göra biogas av
  • Ge upp till 50 000 kronor i grön bilbonus till biogasbilar
  • Uppmuntra regioner till att välja biogas i kollektivtrafiken