Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Släpp vinstfrågan och fokusera på vårdkrisen

Släpp vinstfrågan och fokusera på vårdkrisen

Sveriges vårdköer är längst i Europa, människor demonstrerar mot neddragningar i förlossningsvården och bara hälften av alla svenskar har en fast läkarkontakt i primärvården. I stället för att lösa problemen i vården tillsätter regeringen en ny utredning om hur valfriheten i vården ska begränsas, det skriver Anders W Jonsson (C) och Emmyly Bönfors (C) i Göteborgs-Posten (GP).

I dagens GP skriver Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson och Emmyly Bönfors (C), ordförande Centerpartiet Göteborg om vårdkrisen i landet som vuxit fram och förvärrats under tre år med den rödgröna regeringen, som styrt landet i högkonjunktur.

– Regeringen har i stället ägnat tiden åt att diskutera med Vänsterpartiet om ett vinsttak i välfärden, något som skulle innebära att välfungerande vårdcentraler över hela landet riskerar att stänga och valfriheten stryps för hundratusentals patienter. Nu blir det inget vinsttak i sjukvården i första vändan, utan regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta på hur man kan begränsa valfriheten även i vården, skriver Jonsson och Bönfors.

Artikelförfattarna frågar om regeringens svar på den växande vårdkrisen är att fortsätta avveckla stora delar av välfärden. Centerpartiet vill se utveckling i stället för avveckling och föreslår att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. Centerpartiet vill också lägga en tillgänglighetsmiljard på att korta hela vårdkejdan, från diagnos till att man blir friskt. Tillgänglighetsmiljarden innebär bland annat att landstingen får en summa pengar om patienten får kontakt med en läkare inom tre dagar. Det är en skärpning från dagens sju dagar i den nationella vårdgarantin.

– Det är dags för regeringen att en gång för alla släppa det interna politiska spel som riskerar att slå hårt mot svensk sjukvård och i stället fokusera på att lösa vårdkrisen, skriver Jonsson och Bönfors.

Sammanfattningsvis föreslår Centerpartiet följande åtgärder:

  • Stoppa regeringens planer på att begränsa valfriheten
  • Göra det enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler
  • Införa en tillgänglighetsmiljard för att korta vårdkedjan, från diagnos till man blir frisk

Läs hela artikeln i GP här.