Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Göteborg rasar i Företagsklimatrankingen

Göteborg rasar i Företagsklimatrankingen

Göteborg rasar 38 placeringar i Svenskt Näringsliv 2017 års ranking av företagsklimatet. Kommunen placerar sig på 206:e plats av 290 kommuner. Centerpartiet i Göteborgs ordförande Emmyly Bönfors ställer sig kritisk till den rödgröna kommunledningen.

Årets rankingslista över företagsklimatet i Sveriges kommuner är ingen trevlig nyhet för Göteborg som förlorar 38 placeringar och nu är på plats 206.

– Sveriges andra största stad, med två toppuniversitet och en världsledande innovationsindustri, borde ha alla förutsättningar till ett fungerande företagsklimat. Placeringen är resultatet av ett två decennier långt socialdemokratiskt styre. Uppenbarligen har de Rödgröna inte prioriterat frågan och ser inte värdet av ett fungerande näringslivsklimat i staden. Det kanske mest allvarliga är kommunpolitikernas attityd till företagande, där Göteborg hamnar 6:e sist i hela landet, säger Emmyly Bönfors ordförande Centerpartiet i Göteborg.

Centerpartiet vill se krafttag mot den negativa utvecklingen och föreslår bland annat:

  • Att kommunen ska sluta konkurrera med näringslivsverksamhet där de privata företagen lika gärna kan agera.
  • Att kortare handläggningstider prioriteras.
  • Att Göteborg genomför mindre upphandlingar som möjliggör för även små och lokala företag att delta.
Företagsklimat