Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / framtidens Göteborg - årets första valfilm!

framtidens Göteborg - årets första valfilm!

 

Göteborg behöver ett nytt, grönt ledarskap som arbetar framåt. Vi vill bygga framtidens stad tillsammans med dig!

Centerpartiet finns idag inte representerade i kommunfullmäktige i Göteborg. Det tänker vi ändra på den 9 september. För efter 24 år av Socialdemokratiskt styre krävs förändring och förnyelse av styret i staden. Det är dags för ett nytt och grönt ledarskap att ta plats i kommunfullmäktige!

"det är upp till dig att välja vilken väg Göteborg ska gå framåt!"

Centerpartiet vill bygga framtidens stad tillsammans med dig. Vi vill bygga en grön och hållbar stad där vi planerar och bygger för framtiden istället för kortsiktiga projekt. När nya bostadsområden byggs måste infrastrukturen hänga med. Här är cykeln en viktig pusselbit. För idag har Göteborg alltför dålig luftkvalitet vilket skadar både hälsan och miljön. Och under 2017 minskade cyklingen i med 4 %. Centerpartiet vill skapa cykelstaden Göteborg, med en stark cykelkultur och en omfattande cykelinfrastruktur i hela staden. Vi vill att fler ska vilja ta cykeln istället för bilen.

Vi ser möjligheten att kunna vandra genom Göteborg i grönska och att staden blir bättre på att använda sina vattennära områden på ett smartare och mer attraktivt sätt. Idag ser vi parkeringar utefter stora delar av kanalen. Istället vill vi att du ska kunna sitta här på en uteservering eller köpa mat från en food truck. Centerpartiet vill göra parkeringshus till norm och på det sättet frigöra attraktiv mark utefter bland annat kanalen och älven.

Göteborg står inför stora utmaningar. Men när andra bara ser problem, ser vi potential och lösningar. Om vi bygger en stad där människor trivs, ser möjligheter och kan påverka sin vardag. Skapar vi bättre förutsättningar för att lösa de utmaningar som staden står inför.

 

framtidens Göteborg:

  • Har fler gröna stråk, som gör det möjligt att promenera genom staden i grönska
  • Planterar ett nytt träd när ett annat huggs ner
  • Bygger fler och bättre cykelbanor i hela Göteborg
  • Gör det möjligt att ta med cykeln på spårvagnen
  • Gör parkeringshus till norm och frigör attraktiv mark vid bland annat kanalen och älven

Emmyly Bönfors, ordförande för Centerpartiet i Göteborg

Kommunkandidat

 

Emmyly Bönfors