Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hellre svenskt närodlat än utländskt eko-kött

Hellre svenskt närodlat än utländskt eko-kött

När svenska djur står inför nödslakt är det anmärkningsvärt att Göteborg Stad inte prioriterar att köpa svenskt kött utan i stället väljer utländskt kött. Det politiskt rödgröna målet att 100 procent av allt kött och chark som köps in ska vara ekologisk leder till sänkta krav gällande djurskyddet, skriver Emmyly Bönfors (C) i Expressen GT.

Denna sommar har Sverige hotats av enorma bränder som spritt sig över våra skogar. Sommarens långa period av torka och värme har även fått allvarliga konsekvenser för svenskt lantbruk. Men att välja svenskt är inget som prioriteras av Göteborgs Stad. Kommunen har i stället ett politiskt mål att 100 procent av allt kött och chark som köps in ska vara ekologiskt. Enligt Förvaltningen för Inköp och Upphandling leder eko-målet till att staden tvingats sänka kraven för djurskydd i jämförelse med Göteborgs kranskommuner och i stället köpa in utländskt kött, främst fläsk- och nötkött, men till viss del även utländsk kyckling, skriver Emmyly Bönfors, ordförande för Centerpartiet i Göteborg och kommunkandidat.

Miljöpartiet har låtit eko-trenden gå ut över djuren. I stället för att öka importen av kött, vill vi tvärtom möjliggöra för fler lokala matproducenter att leverera mat till Göteborg.

Göteborgs kranskommuner har till skillnad från Göteborgs Stad satt tydliga mål i upphandlingskraven att leverantörerna måste följa svensk djurskyddslagstiftning. Exempelvis förbud mot näbbtrimning (innebär att den övre och den undre näbbhalvan bränns eller strålas bort med infrarött ljus när kycklingen är 1-2 dagar), regler kring hur kossor får slaktas och att grisarna ska få ha knorren kvar. Enligt EU:s regler för ekologisk grisuppfödning finns visserligen ett generellt förbud mot kupering, men undantag får göras till skillnad från i Sverige.

På grund av eko-målet har Göteborg valt bort dessa kriterier. Det är skamligt att Sveriges näst största kommun inte förmår att leva upp till svenskt djurskydd. Förklaringen till det är att Miljöpartiet fått diktera villkoren för den mat som staden serverar på våra förskolor, skolor och äldreboenden.

Centerpartiet har ingenting emot ekologisk mat, men det ska inte gå före djurens välmående. Innan vi funderar över vilka varor som ska vara ekologiska vill vi säkerställa att alla djur slaktas med bedövning, att grisarna får behålla sina knorrar och att kycklingarna får ha kvar sina näbbar.

Centerpartiet vill

  • Slopa målet om 100 procent ekologiskt kött och chark. I stället ska det ställas krav på att svenskt djurskydd ska gälla.
  • Slopa målet om hälften av de totala matinköpen ska vara ekologiskt och i stället ge förvaltningen i uppdrag att handla ekologiskt om det kan motiveras utifrån djurskydd och miljömässiga hänsyn.
  • Möjliggöra för mer närodlad mat och småskalighet genom att dela upp upphandlingarna.

Miljöpartiet har låtit eko-trenden gå ut över djuren. I stället för att öka importen av kött, vill vi tvärtom möjliggöra för fler lokala matproducenter att leverera mat till Göteborg. Vi tror att de flesta skolbarn, föräldrar och boende vid stadens äldreboenden önskar mer närodlad mat framför importerat kött och inte minst att djuren haft ett värdigt liv utan lidande.