Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Mångmiljardsatsning på minusutsläpp – Göteborg kan bli världsledande

Mångmiljardsatsning på minusutsläpp – Göteborg kan bli världsledande

Centerpartiet vill satsa på ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Satsningen har en enorm potential för Göteborg som har en stor del av Sveriges raffinaderiindustri, menar Rickard Nordin (C), energi- och klimatpolitisk talesperson.

I dag inleddes Centerpartiets valkonvent, som öppnades med att Annie Lööf höll tal. Hon presenterade bland annat en stor satsning på ny teknik för att skapa minusutsläpp. Centerpartiet vill satsa på teknik som går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med helt ta bort dem från atmosfären.

– Vi behöver stötta forskning och driva teknikutvecklingen. Därför vill vi stötta de som går före och tar bort koldioxid ur atmosfären, säger Rickard Nordin (C), riksdagsledamot Göteborg samt partiets energi- och klimatpolitiska talesperson.

"Göteborg har unika förutsättningar att bli världsledande"

Centerpartiet vill avsätta 400 miljoner kronor under två år till testanläggningar, där bioenergi-, industri och kraftbranschen kan utveckla och etablera tekniken. Vi vill också införa ett avdrag till företagen i dessa branscher på 1000 kronor per ton per faktiskt minusutsläpp.

Totalt innebär satsningen 3,4 miljarder kronor över två mandatperioder med 4,5 miljoner ton koldioxid i minusutsläpp. En utsläppsminskning som motsvarar utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige på ett år.

Göteborg har en särskild potential att bli ledande inom koldioxidlagring, menar Nordin. Anledningen är att en stor del av Sveriger raffinaderiindustri finns här. Med raffinaderier som går över till förnybara råvaror och kraftvärme som ska drivas med biobränsle, är det möjligt att fånga in den koldioxid och lagra. Det gör att Göteborg kan vara med och bidra att ta bort CO2 ur atmosfären.

– Det här är en teknik som kommer behövas i hela världen. Det finns enorm potential för export och arbetstillfällen i den gröna omställningen. Göteborgsföretagen har möjlighet att bli världsledande. Med vi vill även att kommunen tar ett större ansvar och ställer om Göteborgs Energi mot en helt fossilfri energiframställning. Våra förslag kan påskynda den processen om den politiska viljan finns i kommunen efter valet, menar Nordin.

Centerpartiet vill

  • Avsätta 400 mijoner kronor under två år till testanläggningar, där bioenergi-, industri och kraftbranschen kan utveckla och etablera tekniken.
  • Införa ett avdrag till företagen i dessa branscher på 1000 kronor per ton per faktiskt minusutsläpp.
  • Ställa om Göteborgs energi till helt fossilfri energiframställning med ökad biogasproduktion.