Göteborg förtjänar en bättre klimatpolitik

Miljöpartiets tid vid makten har varit nedslående för miljöarbetet. Nationellt har klimatutsläppen ökat och lokalt har man inte lyckats nå ett enda av de uppsatta miljömålen. För Göteborg ser Centerpartiet tre omfattande utmaningar där Miljöpartiet i Göteborg inte lyckats leverera resultat: klimatutsläpp från maten, uppvärmningen och trafiken. Det menar Emmyly Bönfors, kommunkandidat.

Miljöpartiets tid vid makten har varit nedslående för miljöarbetet. Nationellt har klimatutsläppen ökat och lokalt har man inte lyckats nå ett enda av de uppsatta miljömålen. Det hanterar partiet genom att ständigt påtala storleken på sin klimatbudgeten. Problemet med det resonemanget är att en stor klimatbudget och minskade utsläpp är olika saker. Partiets satsning på exempelvis klimatångestterapi bidrar till en hög klimatbudget, men inte till lägre utsläpp. Vi vill satsa på åtgärder som ger resultat.

– För Göteborg ser vi tre omfattande utmaningar där Miljöpartiet i Göteborg och Ulf Kamne inte lyckats leverera resultat: klimatutsläpp från maten, uppvärmningen och trafiken, menar Emmyly Bönfors, kommunkandidat.

Maten

Göteborgs stad har totalt misslyckats med att leverera klimatsmart mat till stadens skolor och äldreboende under MP-styret. Tvärtom har Miljöpartiets matinköp inneburit mängder importerat nöt-, fläsk -och kycklingkött från Syd- och Centraleuropa. Nationellt kallar partiet detta kött för ”fulkött” vilket man föreslår en särskild skatt på. Det blir inte särskilt trovärdigt när partiet lokalt sett till att lastbilar med ”fulkött” från Italien går varma in till Göteborg. Vi vill ställa om till närodlad och klimatsmart mat genom upphandlingsregler ställda utifrån matens kvalitet och miljöpåverkan.

Uppvärmningen

Under denna mandatperiod har Göteborgs Energi hittills släppt ut 600 000 ton koldioxid, främst som en följd av att man eldar upp fossil gas och olja. Enligt Naturskyddsföreningen är detta något som den miljöpartistiska styrelseordföranden försökt mörka genom vad man beskriver som ”alternativa fakta” och ”politiska PR-trick”. (http://www.gp.se/debatt/mp-sprider-alternativa-fakta-om-göteborg-energi-1.4860831). Utsläppen i Göteborg behöver kapas med riktiga klimatåtgärder och mindre PR-tricks. Ryaverket i Göteborg hör till de mest skitiga värmeverken i hela Sverige. Centerpartiet vill att bolaget påskyndar sin omställning från fossilt till förnybar energiproduktion genom utökade satsningar på biogasproduktion.

Trafiken

Elbilsboomen som vi sett i Norge och Oslo har helt uteblivit under MP-ledningen. Samtidigt som nybilsförsäljningen satte nytt rekord i fjol har elbilsförsäljningen i princip stått still. Endast 3,5 procent av alla nya bilar som köptes var så kallade supermiljöbilar (el- och elhybrider). Det kan jämföras med Norge där motsvarande andel var 52 procent. Till skillnad från Sverige har Norge flera förmåner för elbilsägare. Miljöpartiets engagemang i frågan har varit alldeles för ljum. I stället för att gynna de familjer som använder en stor del av sin ekonomi till att investera i en elbil och därmed gör stor nytta för både klimatet och sin omgivning i form av bättre luft, ligger Miljöpartiets fokus att straffa alla persontrafikanter. Ett exempel är partiets förslag att ta ut en särskild parkeringsavgift för familjer som storhandlar på matvaruhus. Trängselskatten i Göteborg är omodernt utformad. Exempelvis betalar kostar det lika mycket för en 17 år gammal dieselpickup lika mycket i trängselskatt som en el- eller vätgasbil som helt saknar avgaser. Detta trots att syftet med trängselskatten inte bara är att minska trängseln, utan faktiskt att förbättra miljön. Centerpartiet vill flytta över rådigheten över trängselskatten till lokal nivå och differentiera avgiften. Alla ska betala en del för trängsel, men el- vätgas och biogasbilar ska undantas miljöavgift, vilket i praktiken blir en halv avgift. Miljöpolitiken i Göteborg behöver fler morötter för de som anstränger sig och sin privatekonomi för att göra rätt och färre piskor.

Väljarna förtjänar att kunna ta ställning till vilket parti som har den bästa klimatpolitiken i Göteborg. Tyvärr verkar Miljöpartiet och Kamne lägga mer energi på att förvilla väljarna om resultatet av deras politik och straffa alla bilister, oavsett miljöutsläpp. Klimatet kan inte vänta, men har snart fått göra det under fyra långa år. 

Centerpartiet vill

  • Välja närodlad och klimatsmart mat i stadens upphandlingar
  • Ställa om Göteborgs Energi till förnybara energikällor. Avveckla de fossila källorna som används till fjärrvärmen
  • Ställa om fordonsflottan till miljöbilar genom lägre trängselskatt för el-, biogas och vätgasbilar. Elbilar ska ha lägre avgift för långtidsparkeringar
  • Minska nedskräpningen genom gratis besök på återvinningscentralerna och bötfällning av dem som skräpar ned.