Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nomineringsmötet 14 november inställt - nytt möte 21 november

Nomineringsmötet 14 november inställt - nytt möte 21 november

Nomineringsmötet den 14 november är inställt eftersom nomineringskommittén behöver ytterligare tid i sitt arbete att föreslå kandidater till förtroendeposter i kommunen. Nytt möte hålls 21 november.

Förra veckan fick samtliga medlemmar i Centerpartiet i Göteborg en kallelse till nomineringsmöte onsdagen 14 november. På grund av att förhandlingarna i kommunen tagit längre tid än förväntat har distriktsstyrelsen beslutat att ställa in mötet 14 november. Nomineringskommittén bedömer att den behöver ytterligare tid i sitt arbete att föreslå Centerpartiets kandidater till förtroendeposter i Göteborgs stad.

Nytt möte 21 november för att välja kommunstyrelseledamot
Den 22 november väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilka som ska ingå i Göteborgs kommunstyrelse år 2019–2022. Om resultatet av våra förhandlingar blir som förväntat kommer fullmäktige att välja in en centerpartistisk kommunstyrelseledamot. Eftersom nomineringsmötet den 14 november nu ställs in har distriktsstyrelsen beslutat att kalla till ett nytt nomineringsmöte där endast kommunstyrelseledamoten välj.

  • Mötet hålls den 21 november klockan 18 på Vasagatan 21.
  • Samtliga medlemmar i Centerpartiet i Göteborg kallas.
  • Ingen föranmälan krävs.
  • Nomineringskommitténs förslag är Emmyly Bönfors.
  • För föredragningslista, se nästa sida.

Nytt nomineringsmöte i december
En kallelse till ett nytt nomineringsmöte (där samtliga förtroendeposter beslutas) kommer att skickas ut så fort förhandlingarna är färdiga och nomineringskommittén arbetat fram ett förslag. Tillsättning av förtroendevalda i kommunens nämnder, styrelser, bolag och stiftelser kommer att ske på kommunfullmäktige den 20 december.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för besväret och vädjar till er alla att hjälpas åt att sprida informationen till medlemmarna.

Har du frågor om nomineringskommitténs arbete är du välkommen att kontakta Jakob Edshage som är sammankallande, 070-634 48 54 eller jakob.edshage@centerpartiet.se

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta vår personal Kristoffer Filipsson, 072-553 75 23 eller kristoffer.filipsson@centerpartiet.se

Vänliga hälsningar,

Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Göteborg.