Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Information om kommunfullmäktigegruppens gruppmöten våren 2019

Information om kommunfullmäktigegruppens gruppmöten våren 2019

Här finns en förteckning över gruppmötena samt organisationen för Göteborgscenterns kommunfullmäktigegrupp.

Information om gruppens organisation:

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp består av våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt övriga centerpartister som har kommunala förtroendeuppdrag. Centerpartiet har tre (3) ordinarie ledamöter i fullmäktige, två (2) ersättare och ungefär tio (10) ytterligare kommunala förtroendeposter.

Kommunfullmäktigegruppens ordförande är Emmyly Bönfors, gruppledare. Vice gruppledare är Naod Habtemichael, och de två utgör gruppens presidium. Vanligtvis fungerar någon av stadssekreterarna som protokollförare för gruppmötena.

Gruppen sammanträder på Rådhuset, Gustav Adolfs torg.

Kommunfullmäktigegruppen möts inför varje sammanträde med Göteborgs kommunfullmäktige vilket vanligtvis är en gång i månaden. Enligt Centerpartiets partistadgar och arbetsordning är det kommunfullmäktigegruppen som är högsta beslutande politiska instans för organisationsledet (i detta fall Centerpartiet i Göteborg) undantaget distriktsstämman.

Gruppen har huvudansvaret för att implementera, genomföra och driva Centerpartiets politik som vi gick till val på. De har också ett ansvar för att utveckla Centerpartiets politik inom våra profilfrågor samt besluta vår linje och åsikt i de olika sakfrågor som uppkommer och som Göteborgs Stad hanterar.

Har du några frågor kring kommunfullmäktigegruppens arbete?

Hör av dig till kommunfullmäktigegruppens ordförande Emmyly Bönfors, gruppledare på emmyly.bonfors@stadshuset.goteborg.se.

 

Gruppmöten våren 2019:

  • torsdagen 31:a januari (klockan 15.00-16.00, Rådhuset)
  • tisdagen 19:e februari (klockan 18.00-19.00, Rådhuset)
  • måndagen 18:e mars (klockan 17.30-19.30, Rådhuset)

direkt i anslutning efter gruppmötet 18/3 genomförs ett öppet mingel med alla centerpartimedlemmar i Rådhusets lokaler. Kontakta gruppledare Emmyly Bönfors vid frågor!

  • tisdagen 16:e april (klockan 18.00-19.00, Rådhuset)
  • onsdagen 15:e maj (klockan 18.00-19.00, Rådhuset)
  • onsdagen 5:e juni (klockan 18.00-19.00, Rådhuset)

Kallese och handlingar till gruppmötena går ut till ledamöter och ersättare av kommunfullmäktige samt kommunalt förtroendevalda för Centerpartiet i Göteborg.

Kontakta gruppledare Emmyly Bönfors om du är nyfiken och engagerad centermedlem som är intresserad av gruppens arbete och skulle vilja delta på ett gruppmöte. Maila henne på emmyly.bonfors@stadshuset.goteborg.se eller kontakta rådhuskansliet vid vidare funderingar. Varmt välkommen med dina tankar eller idéer!