Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Stark Göteborgsnärvaro på årets stämma

Stark Göteborgsnärvaro på årets stämma

Göteborgsdelegationen på plats utanför Karlstad CCC. Foto: Henrik Knobe


På årets stämma var vi fler än någonsin från Göteborgsdistriktet som deltog på ett eller annat sätt, och det var många från distriktet som var uppe i talarstolen för att argumentera.

Våra partistämmor hålls vartannat år, och den här gången var vi i Karlstad mellan 25 och 29 september. Det är under stämman partiet pekar ut vår gemensamma riktning för de kommande åren, men det är också ett forum för medlemmarna att påverka den riktningen. Alla motioner har skickats in av partiets olika distrikt eller någon av syskonorganisationerna, och alla medlemmar har möjlighet att yttra sig för att tala för eller emot något förslag.

– Det är alltid lite nervöst att gå upp i talarstolen men det ska det också vara. Det var en otroligt stor möjlighet och mycket roligt att få debattera viktiga politiska frågor. Personligen lyfte jag vikten av att värna läraryrkets attraktivitet, höjd garantipension och att konkurrensutsätta Lantmäteriet. Det är viktigt för Göteborgs välfärd och stadsbyggnad, säger Adam Garneij som var ett av våra ombud på plats.

Flera motioner gick igenom som vi skickade vidare från Göteborgs stämma tidigare under våren, eller fick stöd i sina intentioner. Några exempel är att vi ska satsa på mer kontinuitet och patientcentrerad förlossningsvård (3.25), samt att Centerpartiet ska profilera sig tydligare i djurskyddsfrågor (4.16). Vi kan även stoltsera med att vår riksdagsledamot Rickard Nordin har drivit arbetet med partiets nya miljö- och klimatprogram som blev antaget. Här kan du läsa en intervju med honom om programmet.

Andra motioner har blivit uppmärksammade och debatterade i media, kanske allra mest beslutet om att verka för att förbjuda omskärelse av icke-medicinska skäl för minderåriga. Bland de mindre uppmärksammade motionerna som fick bifall hittar vi förslag om att samordna tågtidtabeller för enklare tågresor inom flera länder i EU (9.58) och att Arbetsmiljöverket ska ta fram föreskrifter för den digitala arbetsmiljön (1.8).

På lördagskvällen var det som vanligt bankett som stod på schemat, med avslutningsdans tillsammans med Sven-Ingvars. Stämman bjöd därmed både på hårt arbete, inspiration och teambuilding på både nationell och lokal nivå. Nu återstår att omvandla de klubbade förslagen till lokal, närodlad Göteborgspolitik.

– Det var många spännande möten, spänstiga politiska diskussioner och en stark centergemenskap med högt i tak och samhörighet, svarar Adam Garneij på hur han skulle sammanfatta veckan.