Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lokaldemokratin i Göteborg ska stärkas

Lokaldemokratin i Göteborg ska stärkas

På kommunstyrelsens sammanträde idag röstade Centerpartiet för att gå vidare med en omorganisering av dagens stadsdelsnämnder till facknämnder. Vi har varit drivande i att kommunen ska fortsätta beakta lokaldemokratin.

Det så kallade SDN-ärendet har varit bordlagt flera gånger, för att kunna hitta en bred majoritet som är överens. Det har resulterat i ett gemensamt tilläggsyrkande från C, M, KD, S och MP som idag röstades igenom i kommunstyrelsen, tillsammans med utredningens förslag. Det innebär att dagens stadsdelsnämnder i Göteborg kommer att avvecklas, och istället upprättas facknämnder som tar hand om stadsdelsnämndernas nuvarande uppdrag.

– Det är positivt att vi nu har ett beslut och en väg framåt, säger vårt kommunalråd Naod Habtemichael.
– För oss i Centerpartiet har det varit viktigt att en omorganisation inte påverkar lokaldemokratin negativt. Det är vi glada att vi tillsammans med flera andra partier har fått igenom.

Stadshuskansliet anordnade ett medlemsmöte efter sommaren där stadsledningskontoret presenterade förslaget, och där kommunfullmäktige-gruppen lyssnade på inspel och tankar från medlemmarna. De farhågor som framfördes under medlemsmötet var främst att lokaldemokratin skulle påverkas negativt, men flera medlemmar lyfte också vikten av att vi är konstruktiva och faktiskt driver på för att just beakta lokaldemokratin.

Bred överenskommelse
Det har alltså landat i ett gemensamt tilläggsyrkande tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I yrkandet ger vi bland annat Stadsledningskontoret i uppdrag att se till att lokaldemokratin stärks i den nya organisationen, samt att stadens verksamheter inte ska lokaliseras till centrala Göteborg i allt för hög grad.

Tack vare att det är en bred överenskommelse är förhoppningen att samtliga partier, även de som inte står med på yrkandet, är delaktiga och konstruktiva i det fortsatta arbetet med den nya organisationen.

– Nu är det viktigt att vi gör den här omställningen på ett effektivt och trovärdigt sätt. Förvaltningarna och personalen ska känna sig trygga genom hela den här processen, säger Naod Habtemichael.