Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Riksdagsbesök för att lyfta förorten

Riksdagsbesök för att lyfta förorten

Vårt kommunalråd Naod Habtemichael samt riksdagsledamöterna Alireza Akhondi och Martin Ådahl i Gårdsten.


I tisdags fick vi besök av Centerpartiets riksdagsledamöter Martin Ådahl och Alireza Akhondi. Vi besökte bland annat Gårdsten, som del av partiets politikutveckling i hur vi kan förbättra livsvillkor och möjligheter i landets förorter.

Det blev under dagen ett flertal studiebesök; Göteborgs universitet, Gårdstensbostäder, Hammarkullsskolan, Polisen Göteborg Nordost och slutligen lokala centerpartister.

På universitetet blev det ett kortare möte med Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap som berättade om sin bok Förorten, ett forskningsprojekt där han genomfört hundratals intervjuer med boende i Bergsjön och Hjällbo. Han berättade bland annat om arbetet bakom boken och vilka slutsatser han dragit av sina intervjuer.

Gårdstensbostäder har uppmärksammats för sina insatser i att vända Gårdsten till att inte längre vara ett särskilt utsatt område. Deras VD Michael Pirosanto och flera medarbetare pratade om vikten av långsiktigt arbete, och att våga engagera lokalbefolkningen. Gårdsten anses vara ett så positivt exempel att vi i budgeten för 2020 pekar på att flera av deras insatser ska tillämpas på andra utanförskapsområden i Göteborg.

– Vad kan vi ta med oss och göra politik eller lagar av så att ni får bättre förutsättningar, var den återkommande frågan från våra politiker under hela dagen.

Ur ett kommunalt perspektiv kan vi ofta göra specifika, mindre insatser, medan våra representanter i riksdagen snarare kan arbeta med lagstiftning och januariavtalet för att driva igenom politik. Både Gårdstensbostäder och polisen lyfte den nya hyreslagen som viktig, och att satsningar på välfärd så som skola och socialtjänst är nödvändigt för att inte ungdomar ska fastna i kriminalitet.

Dagen avrundades med ett besök på rådhuset, där representanter från bland annat kommunfullmäktige och regionen fick en kortare presentation av Alireza angående arbetet som nu pågår med Arbetsförmedlingen.