Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gröna framsteg i kommunstyrelsen

Gröna framsteg i kommunstyrelsen

Emmyly Bönfors är nu tillbaka i rollen som kommunalråd efter hennes föräldraledighet. På dagens agenda stod årets första möte i kommunstyrelsen.

Det var en gedigen ärendelista som togs upp på kommunstyrelsen, där stadens kommunalråd sitter. Flera ärenden blev bordlagda, vilket innebär att inga beslut fattades i dessa ärenden och att de tas upp vid nästkommande möte istället. Bordläggning är vanligt när förhandlingar fortfarande pågår mellan partier, ofta i större ärenden. Så var till exempel fallet idag med ett ärende om hur omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder ska gå till. Men det var också många ärenden som gick till beslut.

– Jag skulle vilja lyfta att vi tar steg mot att ställa om stadens fordonsflotta till fossilfri, sa Emmyly Bönfors till media på den presskonferens som Alliansen håller efter sammanträdet.

Ärendet hon syftar till är ett yrkande som har lagts fram av arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg, en arbetsgrupp som jobbar över partigränserna. Gruppen tar fram yrkanden och förslag som kan bidra till just ett fossilfritt Göteborg, och Centerpartiet är sammankallande för gruppen.

– Jag hoppas att vi där ska kunna få en bred politisk enighet i de förslag vi lägger fram och att vi får en dialog framåt, sade Emmyly i kommunfullmäktige när det beslutades förra året att inrätta gruppen.

På dagens sammanträde hade yrkandet lagts fram gemensamt av Alliansen, MP, V, S och D. Yrkandet innebär bland annat att stadens leasingbolag, som leasar stadens bilar, ska ta fram styrdokument som styr bolaget mot att upphandla fler fossilfria alternativ framöver. Det handlar även om att samordna fordon mellan förvaltningar mer effektivt, så att staden blir bättre på att utnyttja de resurser som redan finns, om än hos en annan förvaltning.

För att staden ska kunna använda exempelvis elbilar i större utsträckning krävs det också att laddmöjligheterna utökas. För att uppnå detta får Parkering Göteborg i uppdrag att ansvara för den strategiska utvecklingen av laddinfrastruktur för stadens fordon.

Ett litet men viktigt steg mot ett fossilfritt Göteborg.

Ni kan se hela föredragningslistan och alla handlingar på Göteborgs Stads hemsida.