Så stöttar Göteborg lokala företag

Effekterna av coronaviruset slår mycket hårt mot det lokala näringslivet, inte minst restauranger, butiker och caféer. Därför inför Göteborgs Stad nu åtgärder för att stötta stadens företagare.
Det är smärtsamt att se hur lokala företagare går på knäna, vi måste göra vad vi kan för att lätta deras börda, säger Emmyly Bönfors, kommunalråd (C).

– Många hårt slitande företagare gör just nu allt de kan för hålla sitt företag vid liv och för att kunna behålla sina medarbetare. Vi i kommunen försöker nu hitta både små och stora åtgärder för att hjälpa till i det här akuta läget, säger Emmyly Bönfors.

Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. Det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. Centerpartiet driver nu på för att hitta fler åtgärder i dialog med näringslivet, då läget fortfarande kan förvärras.

– Många företag hittar nu kreativa lösningar på de restriktioner som sätts upp. Vi måste fortsätta ge förutsättningar för den typen av kreativitet, säger Emmyly Bönfors.

Nedan listas de åtgärder Göteborgs Stad infört hittills.

1. Förlängd betalningstid för tillsynsavgifter för alkohol

Tillståndsenheten på Social resursförvaltning gör en generell förlängning av betalningstiden för tillsynsavgifter för alkohol till 90 dagar. Tillsynsavgifter faktureras ut i månadsskiftet april-maj.

2. Anstånd med betalning av kommunala avgifter

Staden ger anstånd med betalning av:
- Bygglovs-, tillsyns- och tillståndsavgifter
- Livsmedelskontroll och miljötillsyn
- Vatten och avlopp samt sophantering
- Markupplåtelse av offentlig plats

90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta hos respektive förvaltning.

3. Tidigarelagda tillstånd för uteserveringar

Sommarsäsongen för tidsbegränsade säsongsbygglov för uteserveringar kom igång redan den 19 mars, istället för den 1 april.

4. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

Staden kommer att prioritera handläggning för:
- Uteserveringar, för att påskynda företagens möjligheter att komma igång inför sommarsäsongen.
- Verksamhetskritiska tillståndsärenden/sanktionsärenden inom serveringstillstånd för alkohol.
- Parallellt med detta för man dialog med Polisen för att möjliggöra för verksamheter som kräver ordningsvakter att tillfälligt minska antalet vakter.

5. Utökad rådgivning till företag

Business Region Göteborg har utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där vi erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. Vi kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella samt kommunala stödpaketen, och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp.

Centerpartiet kunde på riksnivå igår presentera fler åtgärder, bland annat tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter samt stöd för hyreskostnader. Du kan läsa mer om det här.