En väg in till kommunen för företagare

Kommunstyrelsen beslutade idag att samla tillstånd- och tillsynsfrågor på Miljöförvaltningen från och med januari 2021. Centerpartiet har varit drivande i att få igenom förslaget, som lades fram i ett gemensamt yrkande från Alliansen och de rödgröna vid dagens kommunstyrelsemöte.

– Tillsyn- och tillståndsfrågor är en av de vanligaste kontakterna företag har med kommunen. Vi vill förenkla för dem genom att skapa en kontaktväg in, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

I samband med att Göteborgs stad nu organiserar om stadsdelsnämnderna kommer ansvaret för stadens tillståndsenhet, som ansvarar för alkoholtillstånd och tillsyn av alkoholservering, att flyttas från Social resursnämnd till Miljö- och klimatnämnden.

Miljö- och klimatnämnden ansvarar redan idag för livsmedelskontroll och miljötillsyn.

– Vi samlar kompetensen på en plats. Förvaltningarna har redan idag ett liknande arbetssätt och kommer kunna ha bra utbyte av varandras verksamheter, säger Emmyly Bönfors (C).

Det kommer även att bildas ett nytt utskott som kommer att fatta beslut om tillståndsärenden. Miljö- och klimatnämnden tar över ansvaret för tillståndsenheten under 2021.