En hållbar plan framåt för konstverket Nuet

Vi fortsätter att förundras över det tidigare styret och de beslut som då togs. Den senaste tiden har det kommit till vår kännedom att det finns ett utkikstorn på norra Hisingen, som ingår i en större satsning inför firandet av Jubileumsåret Göteborg 400 år, 2021. Konstsatsningen heter Land Art och går att läsa om på jubileets hemsida.

- Problemet är att just Nuets bygglov bara räcker till den 1 juli, 2020. Det är kapitalförstöring på hög nivå att riva ett konstverk på en plats som betyder så mycket för så många, som dessutom är inkluderat i jubileumsåret 2021, säger AnnaSara Perslow (C) ordförande Park & Natur.

Efter en hel del spretiga utspel från oppositionen, har nu presidiet för Stadsdelsnämnden Norra Hisingen som ansvarar för Nuet, begärt förlängt bygglov. Nästa steg blir att Stadsdelsnämnden Norra Hisingen kommer att hemställa till Park & Naturnämnden.

Det är en formell förfrågan från den ena nämnden till den andra för att ta över ansvaret för tornet. Där det kanske borde varit från första början. Så om ingen nu strular till det, kommer så Nuet att ligga inom ramen för Park och Naturnämndens ansvar inom snar framtid.

- Det är dock bedrövligt att behöva ta hand om denna oordning från tidigare styre. Hur kan man dra igång ett projekt som ska finnas med i jubileumsplanen över firandet av Göteborg 400 år 2021 utan att ha en plan för att det ska omhändertas? säger Sabina Music (C), v ordförande stadsdelsnämnden Norra Hisingen.