Halvvägs till valet:

Cykelstaden Göteborg

Hela staden ska verka för att Göteborg satsar på cykeln. Centerpartiet lovade innan valet att satsa på cykeln och prioritera cykeln i Göteborgs trafikplanering.

– Det viktigaste vi har åstadkommit är att hela staden gemensamt måste samarbeta för cykelplaneringen, säger Naod Habtemichael (C), 1:e vice ordförande i trafiknämnden.

Tokyo, London och Madrid. Flera storstäder världen över har satt cykeln i fokus under coronapandemin. Det är fler människor som cyklar, dels av hälsoskäl och för att undvika smittspridning. Infrastrukturen behöver möta de nya behoven. Städer behöver få människor att vilja fortsätta cykla även när pandemin klingat av.

Men långt innan pandemin gick Centerpartiet till val på att utveckla cykelstaden Göteborg. Vi lovade att prioritera cykeln, införa cykeluthyrning i hela staden och bygga ut cykelvägnätet. Centerpartiet drev under våren igenom i kommunfullmäktige att alla nämnder måste samarbeta i cykelplaneringen. Förslaget fick brett stöd från andra partier, vilket gör att trafiknämnden inte längre arbetar ensamma med cykeln i fokus. Nämnden har dock ett samordnande ansvar för cykelstrategin och kan peka ut vägen.

Under våren kunde även nya Styr & Ställ-cyklar lanseras över hela Göteborg.

– Jag är jättestolt att vi har nya lånecyklar på plats, nu är cyklarna tillgängliga för ännu fler som vi i Centerpartiet ville se. Det ska vara enkelt för dig att låna en hyrcykel, oavsett om du bor i Göteborg eller är på besök, säger Naod Habtemichael.

Det återstår fortfarande mycket arbete med stadens cykelvägnät. Många cyklister uppger att de känner sig otrygga i Göteborgstrafiken.

– Det krävs hårt arbete för att sätta cykeln i fokus i stadsutvecklingen, vi behöver fortsätta jobba med att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. På sikt hoppas jag att vi har samma cykelkultur i Göteborg som Köpenhamn, säger Naod Habtemichael.