lokala stödåtgärder för besöksnäringen klara!

Nu har vi tagit ett helhetsgrepp för staden vi älskar. Alliansen och Socialdemokraterna har kommit överens om stödåtgärder för stadens hotell, restauranter och krogar.

- Det handlar om vilket Göteborg vi vill ha när det här är över. Vi vill underlätta för de hårt pressade företagarna och skapa nya mötesplatser utomhus, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Besöksnäringen är en självklar del av Göteborgs hjärta och sysselsätter dessutom tusentals göteborgare, många unga och utrikesfödda. För att stötta näringen tar vi till dessa åtgärder:

– Avgiften för serveringstillstånd och serveringstillsyn slopas.

– Förlänga den reducerade markupplåtelsetaxan.

– Flera nämnder får i uppdrag att skapa nya mötesplatser i gaturummet såsom pocketparker och sittplatser så det blir lättare att ses utomhus.

Tillsammans genom krisen!