Biskopsgården ska bli en Trädgårdsstad

Förra året drev Centerpartiet på för att utveckla Biskopsgården till en trädgårdsstad, med inspiration från Örgryte och Kungsladugård. Istället för mer höghus och betong ska området utvecklas med villor och radhus, med större fokus på vad som händer mellan husen. Stadsdelen ska utvecklas med fokus på att skapa en stad som är mer öppen och tillgänglig för alla och där olika typer av boendeformer får ta plats.

– För oss är det viktigt att vi binder ihop hela Göteborg och bygger bort segregationen. Vi måste satsa på att få mer attraktiva och levande stadsdelar och komma bort från platser där människor “bara bor”. Vi vill ha färre tomma, otrygga torg och mer parker där både barn och vuxna kan samlas, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Biskopsgården behöver bli tryggare och det har varit en viktig aspekt i stadsplaneringen. Allt hänger ihop, och hur stadsdelen ser ut är en del i att bygga en tryggare stad. Detta, i kombination med flera olika trygghetssinsatser, är en del på vägen.

Inom de närmsta 10-15 åren ska Biskopsgården utvecklas med cirka fyratusen nya bostäder av olika slag, varav ungefär en fjärdedel ska bli villor och stadsradhus. Det ska också byggas fler parker så att staden blir grönare, det är bra både för trivsel och en plats för motion, lek och återhämtning, men också för den biologiska mångfalden och luftkvalitén bland annat.

Det tas också hänsyn till klimatet när infrastrukturen i området byggs ut, både gång och cykelväg prioriteras samtidigt som kollektivtrafiken byggs ut. Detta är också ett sätt att göra området mer tillgängligt, när det är lätt att både röra sig i området och lätt att pendla till andra delar av staden.

Utöver detta kommer det byggas en ny grundskola, ett flertal förskolor och en helt ny arena för idrott och kultur.