Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / Emmyly Bönfors

Emmyly Bönfors

Personbild


Kommunalråd för Centerpartiet i Göteborg

 Jag gick med i Centerpartiet för att jag tror på ett eget ansvar att påverka sitt liv och sin omvärld. Demokrati och medmänsklighet var viktigt för mig redan tidigt i livet och jag var med i många föreningar innan jag började med partipolitik. Jag är uppvuxen på landsbygden i Bengtsfors kommun men flyttade till Göteborg för att studera på lärarprogrammet.

Mitt intresse för miljön bottnar egentligen i mitt intresse för mat och hur stad och land hänger ihop. En av de viktigaste kommunpolitiska frågorna för mig är att staden borde göra färre saker, men göra dem bättre. Det är dags att kommunen satsar på kommunal kärnverksamhet såsom skolor, bostadsbyggande och omsorg. Segregationen av staden är också ett stort bekymmer.

För mig är det viktigt att bygga staden smartare så att det är lika självklart att kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar oavsett om du kommer från Angered eller Askim

Kontakta Emmyly Bönfors

Kontakta Emmyly

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/emmylybonfors/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.