• / Naod Habtemichael

Naod Habtemichael

Personbild


Göteborgs kommun:

  • Kommunfullmäktige
  • Vice ordförande i trafiknämnden

Övriga uppdrag:

  • Förbundsordförande för Centerstudenter

Jag heter Naod Habtemichael, är 23 år gammal och är förbundsordförande för Centerstudenter. Jag är engagerad i Centerpartiet för att frihet är mitt starkaste ledord.

Jag vill jobba för att Göteborg blir en mer grön och dynamisk stad. Och för att jag vet att du, och inte politiker, är bättre på att fatta beslut som berör dig själv.

Kontakta Naod Habtemichael

Kontakta Naod

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/naodhabtemichaelC/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.