• / Sabina Music

Sabina Music

Personbild


Göteborgs kommun:

  • Kommunfullmäktige
  • Förste vice ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Centerpartiets syn på människa, miljö och samhället stämmer överens med mina värderingar om hur vägen till ett rättvist och hållbart samhälle ser ut. Därför är jag centerpartist.

Jag brinner för grön stadsutveckling, där vi bygger klimatsmarta städer. Göteborg ska vara en stad vi kan vara stolta över. Vi ska med gott samvete veta att vi har gjort vad vi kunnat för att bygga hållbart, tryggt och vackert.

Vi måste bygga och anpassa efter behoven. Blandad bebyggelse är något som Göteborg saknar idag. Varje stadsdel ska leva och erbjuda attraktiva och trygga boende, trygga skolor, nära vård, möjlighet till arbete samt roliga fritidsaktiviteter.

Att lämna barnet på förskolan och sedan ta sig till jobbet ska inte vara ett projekt varje dag. Förskoleplatser måste finnas nära hemmen. Som nybliven mamma vet jag hur mycket utmaningar det redan finns i vardagen. Det skrämmer mig när familjer idag inte får förskoleplats eller behöver lämna i andra stadsdelar.

Inte minst så ska våra barn och äldre inte äta kött och grönsaker som transporterats från andra sidan jorden, när vi faktiskt har tillgång till helt fantastisk mat odlad här i Göteborg tex på Hisingen. Idag är det inte möjligt att i Göteborg servera denna mat i offentliga kök. Det måste vi ändra på.

I valrörelsen ser jag mest framemot att prata med Göteborgarna och lyssna på hur vi kan förbättra Göteborg och vår allas vardag. Jag har många idéer men för mig är det än lika viktigt att lyssna på mina medmänniskor - för tillsammans ska vi forma denna stad till ett hem vi alla trivs i.

Kontakta Sabina Music

Kontakta Sabina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.