Valet 2022

2022 är det val till kommun, region och riksdag. I Göteborg ska vi ta fram tre stycken valsedlar, en till till riksdagen, en till regionen och en till kommunen. Här kan du läsa mer om Göteborgs valarbete, hur du kan nominera dig själv eller någon annan och hur vi arbetar med våra valfrågor.

I

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.