Ett tryggt Göteborg

  • Fler närpoliser och större möjligheter för näringsidkare att sätta upp kameror på otrygga platser
  • Större ansvar för skolan och socialtjänsten att motverka hedersförtryck
  • Fler fältassistenter och trygghetsvärdar i hela staden

 

 

sol-has-bg

Låt inte Göteborg klyvas!

För Centerpartiet är det viktigt att alla göteborgare känner sig trygga i sin stad, oavsett vem du är eller var du bor. Göteborg ska vara en öppen och tillgänglig plats för alla människor oavsett ålder eller bakgrund. Skjutningar och organiserad brottslighet får aldrig accepteras utan måste motas med ordningsmaktens fulla kapacitet. Otryggheten hotar det fria och öppna Göteborg där trygghet och rättsstat är grundfundament.

Samhället får aldrig ge vika från dessa grundläggande demokratiska värderingar. Göteborg får inte svika de mest utsatta i samhället. Istället krävs en politik som både satsar på brottsförebyggande åtgärder och som lagför brott och kriminalitet. Det krävs en politik som skapar framtidstro i de stadsdelar som är som mest utsatta, en politik som återställer förtroendet till samhället för de som tappat tillit.

Centerpartiet vill bryta den tudelning som skär Göteborg. Den tudelning och ojämlikhet som ger olika livsförutsättningar beroende på var du bor och var du kommer ifrån. Vi vill satsa på en jobb- och arbetsmarknadspolitik som bryter utanförskap och bidragsberoende. Vi vill skapa en inkluderande och grön stadsplanering där trygghet i närmiljön finns i hela staden. Vi tror på en rättspolitik där polis och ordningsmakt får mer resurser men också brottsförebyggande åtgärder där skola och socialtjänst är nyckelfunktioner.

Vi accepterar inte att det kan skilja år i livslängd beroende om du bor i Bergsjön eller Askim. Vi vill att alla göteborgarna ska få förutsättningar att förverkliga sig själv och bidra till samhället.Att känna trygghet när man går hem på kvällen, när man behöver vård eller när man skickar sina barn till skolan är för oss förutsättning för ett fritt och inkluderande samhälle.

Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, att få älska den man vill och att inte hindras i sina livsval. Det är rättigheter som måste gälla alla. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Krafttag krävs för hedersförtrycket ska få ett slut och att unga flickor och pojkar ska få lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Centerpartiet kommer inte att låta Göteborg att klyvas. Vi kommer att driva en aktiv rätts- och trygghetspolitik där trygghet i närmiljö och krafttag mot hederförtrycket prioriteras. Göteborgarna ska kunna känna tillit till varandra och trygghet i stadsmiljön. Staden får aldrig lämna någon utanför och måste återställa förtroendet till rättsstaten. Likvärdiga livsmöjligheter ska gälla för alla göteborgare. Det är en huvudprioritering som Centerpartiet kommer att driva.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.