Attraktiv stadsmiljö

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill bygga en attraktiv stadsmiljö!

Centerpartiet vill bygga en attraktiv stadsmiljö med plats för turism och småföretagande. I vår stad träffas människor över sociala och ekonomiska gränser. Små och medelstora företag får möjlighet att både skapa jobb och mervärde. I vårt Göteborg präglar gemenskap och trygghet vår centrala stadskärna. Trivsel och tillgänglighet ska göra det enkelt för göteborgarna att mötas. Centerpartiet vill att företagande och livskraft dessutom ska finns i alla delar av staden. I vårt Göteborg finns nämligen småbutiker och krogliv inte bara i centrum utan också kring stadens övriga torg och stadsdelar. Vi vill se en grönare och en trivsammare stad med ett rikt kultur- och nattliv.

Göteborg ska vara en stad med plats för olika former av drivkrafter, mål och ambitioner. I stadsplaneringen måste detta tas i beaktan. Det kan handla om att bygga olika former av spontanidrottsplatser, att i detaljplanerna ta fram olika företagslokaler som främjar såväl restaurangliv som centrumhandel, det handlar om att både ha smarta cykelbanor och laddstolpar - det handlar om att tillgängligöra staden för alla göteborgare. Det handlar om att bygga en grön stad där företagsamhet och tillväxt uppmuntras. Det handlar om att bygga trivsamhet och främja entreprenörskap. Spontankultur och marknadshandel måste utvecklas och förenklas. Staden måste ta bort regelkrångel och tillståndsansökningar för att sänka trösklarna för att delta i stadens liv och vimmel.

Centerpartiet värnar våra parker och grönområden. Istället för att bygga bort våra viktiga parkmiljöer som binder koldioxid och som skapar trivsel så vill Centerpartiet istället bygga på höjden. Vi vill ha företagslokaler och butiker på bottenplan samt nyttja attraktiv mark, t.ex vid kanalen bättre än idag. Göteborg växer och det vill Centerpartiet att Göteborg fortsatt ska göra. Stadsmiljön måste främja handel, företagsamhet och klimatsmarta planlösningar men också skapa trygghet och gemenskap göteborgare emellan. Stadens politiska inriktning har ett stort ansvar för detta. Stadsmiljöfrågorna måste vara högt på agendan och samordnas utifrån ett strategiskt och långsiktigt tänk där näringliv och miljöaspekter vävs samman tidigt i processen. Stadsmiljön kan aldrig vara ett särintresse i trafikplanerings- och byggnadspolitiken. Det måste vara en genomgående grön linje i hela stadens utvecklingspolitik.

Centerpartiet är rösten för dig som likt oss tror på ett grönare och företagsammare Göteborg. Vi är rösten för ett större kultur-, natt- och uteliv. Vi är rösten för en grönare innerstad med fler företag och grönområden. Vi är rösten för ett Göteborg som är en plats för människor av alla bakgrunder och i alla åldrar. Centerpartiet för Göteborg framåt!

Vi vill:

  • Ha fler serverings- och utskänkningstillstånd med längre varaktighet in på natten. Ett aktivt krogliv är viktigt för Göteborgs turism och besöksnäring men också för tryggheten i stadsmiljön genom att främja tt olika grupper av människor rör sig i staden på natten.
  • Skapa fler BID-samarbeten* i olika delar av staden för att förbättra samverkan mellan stadsplanering, näringsliv och invånare.
  • Skapa fler open-streets. Open-streets är en modell där enskilda gator och torg stängs av för biltrafik under en kortare tidsperiod för att ge plats för t.ex marknader, festivaler, serveringar och spontankultur.
  • Bygga fler stadsodlingar. Stadsodlingar är för många göteborgarna uppskattade för stadsmiljön och trivseln. För Centerpartiet behöver det inte nödvändigtvis vara staden som är huvudman för gemensamma stadsodlingar utan kan t.ex vara företag eller ideella krafter såsom odlarföreningar.
  • Värna våra stadsnära parker och grönområden. Bostäder och företagslokaler ska byggas på höjden istället för att bygga bort våra parker och grönområden i centrala stan. Istället för att stora parkeringsplatser ska ta upp attraktiva platser (t.ex runt Rosenlundskanalen) vill vi främja parkeringshus under marken. Grönområden är stadens gröna lungor som binder koldioxid och skapar bättre luftkvalité i centrala stan.
  • Införa kommunala parkvakter och bötfälla nedskräpning. Nedskräpning är både farligt för miljön, djuren och dåligt för stadsmiljön. Centerpartiet vill anställa kommunala parkvakter med befogenhet att bötfalla nedskräpning vilket är viktigt för Göteborgs stadsmiljö.
  • Införa en trädprincip. Träd förbättrar både luftkvalitén, skyddar mot översvämningar och ger biologisk mångfald. För varje träd som avverkas av staden vill vi att ett nytt träd ska planteras.
  • Bygga fler bokaler. Bokaler är en boendeform där privat boende kombineras i anslutning med en företagslokal t.ex en butik, en restaurang, ett galleri eller ett café. Centerpartiet vill att staden i detaljplaner och byggnadsavtal möjliggör fler fastigheter där det är tillåtet att både bo och vara verksam företagare. Det kan t.ex vara en lägenhet ovanför en butik eller precis bakom och är viktigt för både stadsmiljön och bostadsförsörjningen.
  • Införa ett torgupprustningsprogram. Runt om i staden finns det torg och knytpunkter med stor potential men med stort behov av underhåll. Vi vill rusta upp de lokala torgen genom ett nytag kring dess detaljplanering. Bättre belysning, stadsodlingar, bänkar och företagslokaler är exempel på saker som ett torgupprustningsprogram kan innehålla för attraktivare stadsdelstorg.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg