Hållbar välfärd

  • Fokus på vår kärnverksamhet, mer resurser till skola och äldreomsorg
  • Fler förskolor och minskade barngrupper
  • Värna valfrihet och möjligheten att välja skola och äldreboende

sol-has-bg sol-light-text

Fokus på kvalité, kärnverksamhet och valfrihet!

Centerpartiet vill att Göteborgs Stad ska fokusera på vår kärnverksamhet och inte konkurrera med det privata näringslivet. Där företag kan göra bättre än kommunen, ska företag göra det. Skattepengar ska användas till den kommunala kärnverksamheten och prioriteras vård gemensamma välfärd. Skola, äldreomsorg, förskola och socialt omsorg ska få mer resurser istället för kommunala skrytbyggen och slösaktiga projekt.

Centerpartiet vill att kvalitét, långsiktigt och hållbart ska vara ledord i vår välfärd framför kortsiktiga projekt. Välfärden ska tryggas ekonomiskt och socialt genom rätt resurser och god styrning. Utvecklingen ska genomföras tillsammans med profession och forskning och förändring ska göras genom förankring. Centerpartiet är övertygade att vi kan leverera god undervisning till våra barn, socialt skydd för samhällets mest utsatta och en äldreomsorg att lita på om vi prioriterar vår välfärd. Skattemedel ska gå till välfärden och kärnverksamheten istället för saker som näringsliv och företag kan utföra t.ex gym, hotell, biltvättar och mjölkgårdar.

För oss i Centerpartiet är valfriheten viktig. Vi värnar äldres möjlighet att välja äldreboende, föräldrar och elevers möjlighet att välja skola och människors rätt att bestämma över sitt liv. Därför är det viktigt för oss att LOV genomförs och implementeras fullt ut i hela välfärdskedjan. Som ett liberalt parti är vi nämligen övertygade om att du vet bättre än politiker och tjänstemän. Därför tror vi att kvalité och valfrihet går hand i hand och en bredd av olika verksamheter: såväl kommunala, privata som ideella skapar valmöjligheter för människor och kvalité genom konkurrens. Centerpartiet kommer att värna, trygga och utveckla valfriheten för alla göteborgare!

Vi vill se en hållbar välfärd att lita på, där skola och omsorg får de resurser som de behöver. Kärnverksamheten behöver prioriteras för att samhällets sociala ansvarstagande ska kunna uppfyllas. Centerpartiet är rösten för en skola och en äldreomsorg där valfrihet och kvalité är ledord och inte särintressen. Vi prioriterar kärnverksamhet och välfärd framför kommunalt slöseri med skattemedel. Du som göteborgare får med Centerpartiets politik mer makt över ditt liv!

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.