En attraktiv arbetsgivare

 

 

 

 

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill att Göteborgs STAD SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE!

Centerpartiet vill att Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjlighet till karriär, utveckling och arbetsgemenskap. Vi är en stor arbetsgivare och med det kommer också ett stort ansvar. Ansvar för våra medarbetares hälsa, välmående och trygghet är viktigt samtidigt som det också ger oss möjligheter att påverka arbetsmarknaden och skapa ett mer flexibelt och rörligt arbetsliv vilket är nödvändigt för att möta omvärldens konkurrens och utmaningar.

Göteborg ska vara en arbetsgivare där våra hårt arbetande och driftiga medarbetare får påverka sin arbetsmiljö och sin arbetsplats. Centerpartiet litar på professionens kompetens över sitt verksamhetsområde. Politiker måste lita på våra tjänstemän och att de har god kännedom kring det arbete dem utför och den verksamhet de arbetar inom. Därför måste fler plattformar skapas för att stadens politiska- och tjänstemannaledningar inom olika sektorer, bättre ska kunna validera medarbetares behov och åsikter.

Göteborgs Stad ska erbjuda jobb och arbetstillfällen för människor av alla bakgrunder och med alla yrkes- och utbildningserfarenheter. Genom att inventera och skapa fler enkla jobb* kan våra medarbetare få fler kollegor som avlastar dem i sina arbetsuppgifter men det skapar också jobb för dem som inte har så lång utbildningsbakgrund eller erfarenhet. Det är viktigt både ur ett arbetsmarknadsperspektiv och som en arbetsmiljöfråga.

Framtiden arbetsmarknad är rörlig, flexibel och internationell. Det måste Göteborgs Stad möta. Därför vill Centerpartiet skapa större möjligheter för medarbetare att t.ex omutbilda sig och fortbilda sig. Det är också viktigt för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Göteborgs Stad ska vara en arbetsgivare som i sociala hållbarhetsfrågor visar vägen för andra kommuner men också privata aktörer inom näringslivet. Det är viktigt för fler jobb i hela Göteborg!

Vi vill:

  • Öka medarbetarnas inflytande över sin arbetsplats. Genom samråd och dialogforum mellan beslutsfattare såsom politiker och tjänstemannaledning tillsammans med stadens medarbetare vill vi i Centerpartiet öka våra hårt arbetande medarbetares inflytande över sina arbetsplatser. Stadens medarbetare är de som vet bäst om sina verksamheter, att nyttja deras kompetens i verksamhetsstyrning och politiska beslut är viktigt för en mer transparent kommunorganisation.
  • Erbjuda fler förmåner för våra medarbetare. Förmåner såsom t.ex tjänstledigt för kommunalt anställda som vill starta-eget, klimatsmarta tjänstebilar och kulturbidrag borde ses över för att fler arbetsförmåner ska kunna erbjudas medarbetare i Göteborgs Stad.
  • Skapa fler enkla jobb* i stadens verksamhet. Vi vill att Göteborgs Stad ska inventera i se vilka arbetsuppgifter som kan brytas ut till enkla jobb där människor som står långt från arbetsmarknaden kan få en första rad på cv:t. Det kan handla om tjänster som t.ex avlastar vårdpersonal, lärare, bibliotikarier och stadsmiljömedarbetare. Det är viktigt för en bättre arbetsmiljö där man får fler kollegor och mer avlastning.
  • Ökad fortbildning för stadens medarbetare. Fler fortbildningstillfällen ska erbjudas stadens medarbetare och de som så önskar ska få förutsättningar till omutbildning.
  • Utveckla stadens strategiska arbetsmiljöarbete. Göteborgs Stad som arbetsgivare ska ha en arbetsmiljö i världsklass. Centerpartiet vill öka medarbetarnas inflytande över sin arbetsmiljö och skapa större möjligheter för stadens personal att påverka det strategiska arbetsmiljöarbetet.
  • Införa studentmedarbetare i Göteborgs Stad. Studentmedarbetare är en modell som innebär ett extrajobb utanför studierna och är något flera studentorganisationer efterfrågar av kommunerna. Den finns i flera andra länder och ger studenter möjlighet till relevant arbetsliverfarenhet men marknadsför också staden som en framtida arbetsgivare och ger befintlig personal möjlighet till stöd med t.ex administration, inköp, planering och liknande arbetsuppgifter.
  • Skapa fler traineeprogram, feriejobb och praktiktjänster i staden. Fler arbetstillfällen behöver skapas för människor med alla utbildnings- och yrkesbakgrund.
  • Skapa fler intraprenader i stadens verksamheter. Intraprenader är driftsformer där medarbetare har större makt över verksamhetens styrning, planering och arbetssätt. Vi vill ge de anställda på Göteborgs Stad större möjligheter att påverka sin arbetsmiljö och menar att politiken måste lita på professionens expertis och kunskap i sitt verksamhetsområde.

 

*(Med enkla jobb menar vi jobb som inte kräver så lång utbildning eller kvalifikationer och som kan göra att de som är nya på arbetsmarknaden t.ex unga, långtidssjukskrivna, nyanlända mm, kan få en första chans att komma in).

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg