Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Eva Nypelius öppnar Almedalsveckan

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen

Almedalsveckan står för öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt. En unik plats och mötesplats däralla människor är välkomna för att bidra till vårt demokratiska samhälle.

Gotland är en magisk plats som präglas av närhet, hållbar tillväxt och en fantastisk natur och kultur.

Här har vi Almedalsveckan, den demokratiska mötesplatsen för alla. En magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Det är Almedalsveckas vision och så vill att veckan fortsätter att utvecklas.

Vår demokratiska mötesplats står för öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt vilket är det som skapar den unika Almedalsandan.

Almedalsveckan är Sveriges, kanske världens största demokratiska vecka. Här möter vi varandra, alla vi som verkar för, och i, vårt demokratiska samhälle.

Privatpersoner, myndigheter, företag, organisationer och politiker på alla nivåer möts under veckan.

Vi är många som kan vittna om goda samtal och möten. Spontana möten som leder till affärer eller utvecklingsidéer att ta hem till sin egen vardag.

Vårt öppna samtalsklimat, närheten som Almedalen erbjuder med allt inom gångavstånd, detta är unikt.

Från Gotlands sida kommer vi jobba för att Almedalsveckan ska fortsätta vara ett gytter av människor, en smältdegel av kunskaper och åsikter, en politikervecka där partierna är närvarande och träffar väljare och meningsmotståndare, en demokrativecka där du som privatperson kan vara delaktig, där alla är välkomna.

I år firar vi 100 år av demokrati i landet. Demokrati betyder folkstyre och att makten utgår från folket, du och jag.

Demokratin är ingen självklarhet utan den måste alltid försvaras. Mycket av det vi gör i vardagen tar vi som helt naturligt och självklart,

Men, för alla är inte våra grundlagsskyddade fri och rättigheter en självklarhet utan förtroendet för demokratin måste vi hela tiden försvara.

Vårt svenska samhälle är i hög grad byggt på samhörighet och viljan att vi ta ansvar.

Det bygger på att vi tar ett solidariskt ansvar för barn, gamla, sjuka, personer som behöver stöd i livet. Det bygger på allas vår vilja att bidra på det sätt som just du och jag kan och har förmåga till.

I vårt öppna demokratiska samhälle är det också viktigt att inte ge efter för de krafter som vill dela upp oss i ett ”vi” och ”dom”. Att alltid minnas att det vi har gemensamt är större än det som skiljer oss åt.