Gabriella Hammarskjöld

Bild

Gabriella Hammarskjöld
Stenkyrka, 48 år.
Mark/växt agronom och senior tillståndsprövningschef vid Vattenfall inom havsbaserad vindkraft.
Tidigare miljöchef vid Nordkalk samt statlig tjänsteman vid SIDA:s Östersjöenhet, Naturvårdsverket och Jordbruksdepartementet.
Engagerad, kunnig och promlemlösande.

Jag engagerar mig i politiken för att bidra med mina yrkeserfarenheter. Landsbygdsfrågorna, klimatet och miljöfrågorna kräver innovation, nytänkande och samarbete. Det vill jag bidra med!

................................................................................................................................................................

Jord och skog

Gotland är en av Sveriges sista renodlade landsbygder. Skogs- och lantbrukets framtid är nyckeln till öns fortsatta utveckling
.

*Stärk innovations- och konkurrenskraften i svensk och gotländsk livsmedels- och skogsproduktion.
*Sverige behöver en starkare livsmedelsstrategi med ökat fokus på produktion och självförsörjning.
*Värna enskilda ägande- och brukanderätten i svensk livsmedels- och skogsproduktion.
*Det måste löna sig att äga och sköta sin skog.

Klimat och miljö

Kraftfull klimat- och miljöpolitik behöver mer fokus.

*Förnybara bränslen och grön el.
*Industrins gröna omställning.
*Morgondagens giftfria vardag och rena miljö kräver fortsatt politiskt agerande.

Land och stad

Både land och stad måste känna fortsatt utvecklingskraft och framtidstro

*Stärk landsbygdens ekonomiska bärkraft och bibehåll service och infrastruktur.
*En levande landsbygd ger råvaror och kretsloppslösningar som bidrar till målet att skapa framtidens gröna städer

..............................................................................................................................................................................

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.