Äldre publicerade texter

Gabriella Hammarskjöld lutad mot träd

Texter av Gabriella Hammarskjöld publicerade på Gotlänningens ledarsida samt som insändare i GT och i GA 2017-2021:

Miljö- och jordbrukspolitiken kräver nya grepp

Kandidat Gabriella Hammarskjöld

Replik på Isabel Enströms replik ”Säkrad svensk matproduktion och jordbruk
Skyttegravskriget riskerar att bromsa utvecklingen. Hållbart jordbruk - behöver både konventionellt och ekologiskt

Minska lagkraven och stimulera regelförenkling. Skriven tillsammans med Malin Åberg

Framtidens hållbara lantbruk är inom räckhåll

Nya krafttag kring landsbygdspolitiken

Framtidens system för ekologisk kompensation

Centerpartiet driver en offensiv klimatpolitik!

Skogsvårdspolitiken och Äganderätten 

Dags att öka självförsörjningsgraden av livsmedel! 

Mer balanserad debatt om skogens värden är önskvärd. Den artikeln, skriven ihop med Kristina Yngwe, fick svar, och här är Gabriella och Kristinas svar på det: Balansen för centerpartiet är att se helheten. 

Utbildningsfrågorna i (C)entrum

En röst för gröna näringarnas framtid

Våga se utmaningsrättens möjligheter

Stoppa utsläppen, inte utvecklingen

Vi måste rädda Östersjön. Skriven tillsammans med Stefan Nypelius

Klimatet, jorden, skogen och djuren

Hur vänder vi den psykiska ohälsan hos unga? Skriven tillsammans med Joakim Samuelsson

Låg självförsörjningsgrad allvarligt vid krisläge, tillsammans med Karl-Johan Boberg.

C värnar om landsbygdsutvecklingen

Hur främjar vi byggandet på hela Gotland. Insändare tillsammans med Arne Strandänger

Mer småskalig energi ger ett mer robust samhälle. INsändare tillsammans med Rickard Nordin

Naturvården balanseras mot och integreras med landsbygdsutveckling och gröna näringarna.

Ta inte ner cykelledens skyltar, Trafikverket.

Gotland behöver grön tillväxt

Tillsammans med Stefan Nypelius och Kristina Yngwe: Myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten!

C vill påskynda industrins klimatomställning

Därför satsar C på hållbart mode

Stärkt företagsklimat på Gotland ökar välfärden! Gabriella skriver tillsammans med Eva Nypelius.

Jobb måste göra skillnad!

Folkhälsa och Friskvård engagerar!

Skogen binder mest kol när den växer!

Rörelse på recept räddar liv!

Integrera naturvård med landsbygdsutveckling.

Centerpartiets politik minskar utsläppen.

C vill se mer hästkrafter!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.