Balansen för Centerpartiet är att se helheten

Den 21 september skrev Henrik Johansson en replik på Centerpartiets inlägg om behovet av en mer balanserad debatt om skogen. Han undrade i sitt inlägg vad som är balanserat för Centerpartiet. 

Den som följt debatten om skogen så är det ganska uppenbart att Regeringen nu medvetet agerar mycket passivt i en för skogsnäringen och de enskilda markägarna viktig fråga. Denna passivitet och underlåtenhet att agera ansvarsfullt hotar bl.a. att urholka svensk äganderätt och många markägare står redan nu utan ersättning för förlorade avverkningsarealer orsakad av s.k. obetalda nyckelbiotopskydd.

Landsbygdsministern har de senaste dagarna redan backat i skogsmedia och erkänt att beloppen för ersättning som nu lagts fram i Regeringens budget inte bedöms kunna räcka ens för närmaste 3 års periodens utpekande av nya nyckelbiotoper. Vid frågor i riksdagen hänvisar Regeringen ständigt till den pågående översynen av skogsvårdslagstiftningen. Ett arbete som är alldeles för försenat och som varit kantad av skandaler som bl.a. omvittnar utredare som inte respekterar privat ägande av skog.

Centerpartiet finner det ansvarslöst av sittande Regering att inte ta ansvar för helheten och det långsiktiga hållbarhetsarbetet som behövs för svensk skog och som vilar på fler ben än biologisk mångfald. Skogsnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Skogens tillväxt är en av de mest centrala kolsänkorna som påverkar Sveriges klimatutsläpp och utgör en nyckel till fossilfritt samhälle. Det stora antalet enskilda markägarna som äger och sköter ca hälften av de dryga 19 miljoner hektar skog i Sverige förtjänar också att bli tagna på allvar och få sin grundläggande äganderätt fredad. Utöver vikten av att staten betalar ut skäliga ersättningar för nyckelbiotoper är det ju uppenbart att betydligt fler redskap behövs i verktygslådan och att man lyfter blicken och jobbar mer på landskapsnivå. Men ska alla dessa ytterligare krav och insatser för biologisk mångfald implementeras så måste det ske inom ramen för en översyn av svensk skogsvårdslagstiftning så att alla partier och även skogsnäringen delges möjligheten att ha synpunkter på upplägget.

Arbetet med biologisk mångfald måste integreras och balanseras mot produktionsmålen och inte hanteras som en kortsiktig enskild valfråga som nu skett. Frågan är betydligt allvarligare, svårare och viktigare än så. Sittande Regering har duckat alldeles för länge i en för Sverige mycket viktig fråga. Balans för Centerpartiet betyder således att ta ansvar för det långsiktiga hållbarhetsarbetet för svensk skog och alla dess delar. Att se skogen för alla träden.


Gabriella Hammarskjöld, Riksdagskandidat för Centerpartiet på Gotland

Kristina Yngwe, (C)Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.