Ta inte ner cykelledens skyltar Trafikverket!

Gabriella Hammarsköld

Till många landsbygdsbors förvåning kom nyheten i GT i fredags att Trafikverket beslutat att ta ner de nya cykelledsskyltarna som kommit upp inför sommarens cykelturism. Cykelleden har ju funnits tidigare på Gotland och fyllde då en väldigt bra funktion för cykelturismen på ön.

Insatsen av den ideella organisationen Svenska Cykelsällskapet, SCS, att sätta upp nya cykelledsskyltar över hela ön är en vällovlig och ambitiös insats för att stärka cyklingen som frilufts- och turistform. Men cykelleden fyller även en viktig funktion för att hjälpa våra friluftscyklister och cykelburna turister att i möjligaste mån kunna ta sig runt längs hela ön via de mindre vägnäten som är mer begränsad från bilar och tungtrafik, vilket minskar riskerna trafikolyckor på de stora vägarna.

Utifrån de sakskäl som Trafikverket angivit som grund för myndighetens beslut att plocka ner alla skyltarna anser jag att problemet borde kunna gå att lösa mer pragmatistiskt av Trafikmyndigheten. Myndigheten borde istället för massnedplockning ombe föreningen att i efterhand göra en formell ansökan för sina skyltar. I ansökan bör tydligt beskrivas att inga skyltar är placerade på några stopskyltar eller andra olämpliga skyltar enligt Trafikmyndighetens regler. För att komma runt den eventualitet att någon av skyltarna skulle ha satts upp på någon privatägd mark utan markägarens godkännande bör organisationen ombesörja att en tydlig annonsering sker i lokaltidningarna som informerar om cykelledensskyltarna och att markägare har en möjlighet att höra av sig för att få mer info och vid missnöje få skyltarna borttagna.

Det vore ju ett stort misslyckande om Trafikverket mitt under den intensiva sommarturistsäsongen tar ner alla nu utsatta cykelledsskyltar. Det vore ett svek mot en vällovlig insats och skapar mer förvirring och irritation än det kan vara viktigt p.g.a. formella regelverk.

Som exempel har cykelledens nya skyltar i vägsträckorna mellan Stenkyrka, Hangvar och Tingstäde via de mindre vägnäten nu möjliggjort en ökad cykelturism och friluftscyklism på det lite svårnavigerade men för cyklism mycket lämpliga och trevliga vägnätssystemen mellan väg 148 och 149.

Låt oss hoppas Trafikverket hörsammar en önskan från många gotlänningar och turister om mer pragmatisk och problemlösande myndighetsutövning i en för turismen och trafiksäkerheten och för gotlänningarna vällovlig och efterlängtad fråga.Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat på Gotland
åll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.