Kontakt

Rebeca Gajardo Angel. Ombudsman.
Ledamot i Hälso-och Sjukvårdsnämnden
Nämndeman i Svea Hovrätt.
Expeditionen Mobil: 073-0822812
Mail: centerpartiet.gotland@centerpartiet.se
rebeca.gajardo-angel@centerpartiet.se
Postadress: Centerpartiet Gotland, Box 2014, 62126 VISBY
Besöksadress: Solbergagatan 30, 62145 VISBY

Johan Malmros, Distriktsordförande.
Regionfullmäktige ledamot
1:e vice ordförande socialnämnden
Mail: Johan.malmros@centerpartiet.se
Mobil: 070-7263074

Lars Thomsson, 1:e vice distriktsordförande,
Riksdagsledamot.

Regionfullmäktige ledamot.
Mail: lars.thomsson@riksdagen.se
Mobil: 070-8251110

Gunnel Lindby, 2:e vice distriktsordförande
Regionfullmäktige ledamot
Ordförande i Överförmyndarnämnden
Mail: gunnel.lindby@gotland.se
Mobil: 070-8365960

Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande
Mail: eva.nypelius@gotland.se
Mobil: 073-980509

Kerstin Löfgren-Dahlström, ordförande Norra kretsen
Ledamot i Miljö- och byggnämnden och ansvarig för medlemsaktiviterna på norra Gotland
Mail: kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com
Mobil: 076-1268225

Bibbi Olsson, ordförande Södra kretsen
Regionfullmäktige ledamot, ersättare i Regionsstyrelsen
1:e vice ordf i Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Mail: bibbi.olsson@gotland.se
Mobil: 070-2234220

Therese Olofsson, ordförande i Mellersta kretsen
Mail: Tholof@hotmail.com
Mobil: 070-2441667

Björn Dahlström, 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige.
Ordförande i Gotlands Musikstiftelse
Mail:Bjorn.Dahlstrom@gotland.se
Mobil: 070-5340544

Stefan Nypelius, Regionråd.
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige ledamot
Mail: Stefan.Nypelius@centerpartiet.se
Mobil: 070-3466764

Karl-Johan Boberg, ordförande Tekniska nämnden
Regionfullmäktige ledamot.
Mail: karl-johan.boberg@gotland.se
Mobil: 070-7598064

Eva Ahlin, Regionråd.
Ordförande i Miljö- och Byggnämnden

Regionfullmäktige och Regionsstyrelsen ledamot.
Mail: Eva.Ahlin@centerpartiet.se
Mobil: 070-7888227

Fredrik Gradelius, Regionråd.
Ordförande i Kultur- och Fritidsberedningen
Regionfullmäktige ledamot.
Mail:Fredrik.Gradelius@gotland.se

Ingrid Engström, ordförande i Gotlands Centerkvinnorna
Ledamot i Barn och-utbildningsnämnden.
Mail: ingrid.engstrom@centerpartiet.se
Mobil: 070-8180242

Hilda de Boer, ordförande CUF
Mail: hilda.de.boer@live.se
Mobil: 0724-23 60 60

Seniornätverket på Gotland

Ola Lindvall 0498-38169, 070-6294769
lindvall.ola@telia.com.
Barbro Björkander 0498-37125, 070-2927293

Magnus Bergström, politisk sekreterare
Mail: Magnus.Bergstrom01@gotland.se
Jobbtfn: 0498-269 687