Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Expeditionen, Rebeca Gajardo Angel, ombudsman
Expeditionen har öppet för besök måndagar och torsdagar 9-15

Exp: 0498-212104
Mobil:

Mail: gotland@centerpartiet.se
Även rebeca.gajardo-angel@centerpartiet.se

Postadress: Centerpartiet Gotland, Box 2014, 62126 VISBY
Besöksadress: Solbergagatan 30, 62145 VISBY

Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande, Distriktsordförande
Mail: eva.nypelius@gotland.se
Mobil: 073-9805097

Lars Thomsson, 1:e vice Distriktsordförande, riksdagsledamot
Lars sitter i Fullmäktige, och i Riksdagen
Mail: lars.thomsson@riksdagen.se
Mobil: 070-8251110

Joakim Samuelsson, 1:e vice ordförande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, 2:e vice Distriktsordförande
Joakim är också Kretsordförande i Mellersta kretsen
Mail: joakimsamuelsson68@gmail.com
Mobil: 070-3049828

Kerstin Löfgren-Dahlström, Kretsordförande Norra kretsen
Kerstin har hand om medlemsaktiviteterna på norra delen av ön samt sitter i Byggnadsnämnden.
Mail: kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com
Hemtfn: 0498-225652

Bibbi Olsson, kretsordförande Södra kretsen, gruppledare Hälso- och Sjukvårdsnämnd
Bibbi sitter i Fullmäktige, är ersättare i Regionsstyrelsen och är 1:e vice ordf i Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Mail: vmkubb@gmail.com
Mobil: 070-2234220

Björn Dahlström, 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige
Mail:bjorndahlstromlarbro@gmail.com
Mobil: 070-5340544

Stefan Nypelius, ordförande Barn- och Utbildningsnämnden
Stefan sitter i Regionstyrelsen, i Fullmäktige och är ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.
Mail: stefan.nypelius@centerpartiet.se

Karl-Johan Boberg, ordförande Tekniska nämnden
Karl-Johan sitter också i Fullmäktige.
Mail: kjboberg@hotmail.com
Mobil: 070-7598064

Eva Ahlin, ordförande i Miljö- och Byggnämnden
Eva är regionråd, sitter i Fullmäktige och Regionsstyrelsen
Mail: bjorndahlstromlarbro@gmail.com
Mobil: 070-5340544

Johan Malmros, 1:e vice ordförande i Socialnämnden
Johan sitte rockså i fullmäktige.
Mail: johan@malmrosgotland.se
Mobil: 070-7263074

Fredrik Gradelius, regionråd och ordförande i Kultur- och Fritidsberedningen
Mail: Fredrik.gradelius@gotland.se

Seniornätverket på Gotland

Ola Lindvall 0498-38169, 070-6294769
Barbro Björkander 0498-37125, 070-2927293