Kyrkovalet

Bild

Dags för kyrkoval 19 september!

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan ska vara en välfärdsaktör som bidrar till social omsorg av människor. Samtidigt vill vi värna och utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns i Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga. För oss centerpartister är det viktigt att Svenska kyrkan finns i hela landet och att alla som tillhör kyrkan har möjlighet att påverka arbetet.

Vi vill levandegöra kyrkans kultur och kultur-historiska arv. Bland annat genom att värna Samfälligheten Gotlands Kyrkor. En organisation som vi är unika med i Sverige.

Vi stödjer diakonin med att våga vara medmänniska och möta samhällets utsatta.

Vi stödjer en öppen och välkomnande kyrka där fler blir döpta.

Vi jobbar för en grön och hållbar kyrka. Vilken innebär att vi ska jobba för en fossilfri kyrka 2030.

Bli en av oss som jobbar mot dessa mål på Gotland!

Carin Jakobsson, Bro, Ann-Charlott Hansson, Boge, Barbro Hejdenberg Ronsten, Visby, Jan Lundqvist, Silte, Curt Broberg, Bunge, Ylva Andersson, Träkumla, Gertrud Södergren, Roma, Ingrid Engström, Grötlingbo, Anita Nordin, Rute, Gunnel Lindby, Visby, Arvid Mickelåker, Hogrän, Hilda Glansholm, Källunge, Birgitta Cramér, Hemse, Sture Gardell, Slite, Börje Bendelin, Väte, Ann-Christine Wallin, Sanda, Ursula Jacobsson, Hemse, Mia Nilsson, Stenkyrka, Kjell Olofsson, Sproge, Anna Gahnström, Bro, Bo Stenström, Bro, Lars Österlund, Sanda, Sören Larsson, När, Linnéa Eiderfors, Rute.

Är du 18 år och äldre på valdagen kan du stå på våra listor till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Har du frågor kontakta undertecknad!

Anmäl dig eller någon i din närhet senast 1 april till Curt Broberg samordnare för kyrkovalet på Gotland.

Mobil: 070-6042 416, e-post:curt.broberg@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.