Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Mötesplan 2020-2021

Mötesplan 2020-2021

Datum och tider för AU, DS, fullmäktigemöten och övriga möten

Mötesplan med dagar och tider för 2020-2021


Mötesplan 2020 *Inställt pga. Coronapandemin

September

5–6 sept.

Skördefestivalen *

Marknad. Distrikten


9 sept.

AU

Möte kl. 19.00


12 sept.

Kräklingbo marknad *

Marknad. Mellersta kretsen


14 sept.

DS

Möte. (Kretsstyrelse bjudna)


17 sept.

Centerforum *

Tema. Fredrik G.


28 sept.

Regionfullmäktige

Fullmäktigesammanträde

Oktober

3 okt

Visbydagen *

Aktivitet med Mellersta kretsen


5 okt

AU

Möte kl. 19.00


7 okt

Hemse marknad. *

Marknad. Södra kretsen


10 okt

Distriktsstämma

Distrikts/Höststämma


12 okt

DS

Möte


26 okt

Regionfullmäktige

Fullmäktigesammanträde

November

2 nov

AU

Möte Kl.19.00


9 nov

DS

Möte Kl.19.00


12 nov

Höststämma *16 nov

Regionfullmäktige

Fullmäktigesammanträde


27-28-29

Styrelseutbildning *29 nov

Skyltsöndag/julskyltning *

Aktivitet med Mellersta kretsen

December

2 dec

AU

Möte kl.19.00


7 dec

DS

Möte. Julavslutning kl.19.00


14 dec

Regionfullmäktige

Fullmäktigesammanträde

2021
Januari

11 Jan

AU

Möte kl. 19.00


18 Jan

DS

Möte Kl. 19.00

Februari

8 Febr.

AU

Möte Kl. 19.00


15 Febr.

DS

Möte Kl. 19.00

Mars

8 Mars

AU

Möte Kl. 19.00


15 Mars

DS

Möte Kl. 19.00


27 Mars

Distriktsstämma

Distriktsstämma /Konstituerande DS