Ägande av skog måste få löna sig

Centerpartiet är en stark röst på Gotland och i Sveriges Riksdag för att driva en fortsatt stärkt ägande- och brukanderätt av den svenska och gotländska skogen.

Naturvårdsavsättningar av privatägd skog ska bygga på frivillighet och öka möjligheten för enskilt ägande att sköta markerna för fortsatt höga naturvärden. Skogsägare ska få ersättning från staten för skog som pekas ut som skyddsvärd och därigenom inte kan brukas. Ofta är det människors brukande som åstadkommit de höga naturvärdena och det måste värderas högre.

Meit Fohlin (S) har meddelat att hon är trädkramare och att hon vill gå i bräschen för s.k. hyggesfri skogsproduktion i regionens skog. Regionen har under den här mandatperioden redan ställt om skogsbruksplanen för skogsinnehav i tätortsnära lägen till en mer extensiv och hänsynsfull skötselform just på grund av sitt läge nära tätorter. Ett aktivt brukande av produktionsskogen är en förutsättning för att ha råd att tillgängliggöra den tätortsnära skogen.

Centerpartiet anser att det måste vara skogsägaren själv som avgör hur skogen ska brukas och inte Region Gotland. Den som vill hålla på med hyggesfritt ska kunna göra det, men samma sak gäller för den som brukar skogen med trakthyggesbruk det vill säga s.k. slutavverkning. På Gotland med det klimat vi har kombinerat med lågproduktiva skogsmarker är hyggesfritt skogsbruk en tveksam metod, men det avgör som sagt skogsägaren själv. Forna tiders skogsbränder gynnade uppkomsten av ny skog och allra helst tall och björk som är vanliga trädslag på Gotland. Idag släcker vi skogsbränder och då kan slutavverkningar fylla den funktion som skogsbränder gjorde tidigare. Omloppstiden för den gotländska produktionsskogen är idag ca 100 år eller mer.

Det är viktigt att politiken kan stå upp för och bevara slutavverkning som skogsbruksform på Gotland för att få ett fortsatt effektivt brukande. Det är inte naturligt och skogsbruksmässigt möjligt att i stor skala införa till exempel hyggesfri skogsproduktion på Gotland med så försommartorrt klimat och lågproduktiva skogsmarker som det finns på ön.

Centerpartiet vill inte heller att vildsvin etablerar sig på Gotland. De stora skador som uppstått genom den explosionsartade tillväxten på fastlandet får inte uppstå på Gotland. Därför vill vi införa ett förbud mot vildsvin då de inte hör hemma i det gotländska landskapet. Dessutom behövs en bättre förvaltning av rådjursstammen för att minska viltskador och viltolyckor.

Ägande av skog måste få löna sig.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat

Lars Thomsson (C), Riksdagsledamot och Riksdagskandidat

Peter Helander (C), Riksdagsledamot och talesperson för skogsfrågor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.