Klimat och energikrisen är på allvar

Vi måste ta klimatvarningarna på större allvar. För klimatförändringarna vi ser nu i Europa den här sommaren visar på stora negativa effekter i närtid, även om de riktigt farliga effekterna ligger ännu framför oss när ekosystemgränserna inte längre klarar att hålla klimatet i balans.

Men vi ser början på en mycket allvarlig klimatkris redan nu, där bristen på regn och extrem värme tömmer de stora europeiska floderna på vatten så att kraftverk och tung industri inte längre fungerar logistiskt och kyltekniskt och där stora mänger fisk dör. Och där det råder allvarlig missväxt på spannmål i både Frankrike och England.

Energikrisen på grund av europeiska länders stora gasberoende från Ryssland skapar nu också en energikris redan på sommaren när det totala energibehovet normalt är lägre. Det är en energikris som vi inte sett i modern tid. Samtidigt verkar inte svenska partier vilja skyndsamt samlas runt en bredare gemensam aktionsplan kring hur energipriset kan sänkas redan kommande vinter och de närmaste åren.

Men nu måste vi verkligen skyndsamt ta de här två kriserna på mycket stort allvar. Centerpartiet har därför valt att agera ännu mer kraftfullt med flera politiska förslag för att få fram snabba och verkningsfulla klimat- och energiåtgärder.

Centerpartiet kräver därför en årlig utsläppsbudget för att vi ska kunna garantera att klimatarbetet växlas upp. Alla förstår att utsläppen måste ner för att det handlar om vår planets överlevnad när klimatkrisen blir allt mer akut också för vår tillgång på livsmedel, möjlighet till fungerande produktion och sjölogistik och för ekosystemen och naturmiljöernas överlevnad. Genom att sätta ett maxtak måste hela samhället ställa om med mer förnybar energi ihop med vattenkraft och kärnkraft, modern el- och miljöteknik och grön cirkulär ekonomi.

Centerpartiet lägger nu även förslag om att sänka människors elräkning fram för allt i södra Sverige med upp till 5700 kronor. C vill även kräva att Svenska Kraftnät skyndsamt handlar upp ytterligare tillgänglig kraftvärme vid flera svenska anläggningar, som idag inte bidrar med full kapacitet till elproduktionen när bristperioder uppstår. Centerpartiet kräver att tillståndsprocesserna för stärkt och höjd nätkapacitet och storskaliga elproducenter kortas ner kraftigt och att man därmed lyckas realisera upp till 50 TWh redan under nästa mandatperiod. C vill införa grönt avdrag för att hushåll ska installera värmepump, fjärrvärme och bergvärme med stöd upp till max 25 000 kr som kan halvera elförbrukningen i många villor med direktverkande el.

Klimat- och energikrisen brådskar. Nu måste vi skyndsamt göra mycket mer och i bred politisk samverkan och framför allt att en gång för alla sluta att förneka klimatkrisen.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat och Mark/Växt Agronom

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.