Klimat och energikrisen kräver krafttag

Flera negativa effekter av klimatförändringarna blir allt mer synliga och alarmerande i södra Europa men även här på Gotland och i övriga Sverige. Det är av största vikt att Sverige visar vägen och med innovation och smarta investeringar utvecklar morgondagens hållbara fossilfria industri- och energiproduktion.

För samtidigt som klimatförändringarna kräver åtgärder så kräver energikrisen orsakad av Rysslands invasion av Ukraina också det. För nu är det ett faktum att Ryssland hotar med att stänga av naturgasen till Europa nästa vinter när energibehovet är som störst.

Det ställer stora krav på Sveriges Riksdag att skapa en långsiktig, bred och robust energipolitisk överenskommelse som gör att fler investeringar för klimatneutral grön industri och fossilfri energiproduktion växer fram tillräckligt fort i Sverige. För den här typen av mycket stora miljardinvesteringar tar ofta många år att utveckla och realisera och ofta först efter onödigt utdragna och komplicerade miljötillståndsprövningar.

Centerpartiet tror starkt på att satsa brett på alla fossilfria energislag framåt för att klara Sveriges klimatåtaganden i FN:s Parisavtal och för att Sveriges energipriser inte ska fortsätta skena vintertid i framtiden som de gjort det senaste året. En nyckelfråga här är att många klimat- och energiinvesteringar måste få en betydligt enklare miljötillståndsprövning än idag.

Vad gäller svensk vattenkraft uttrycker Centerpartiets klimattalesperson Rickard Nordin i dagarna en stark oro kring att omprövningarna av svensk vattenkraft i svensk miljö- och vattenprövning som nu ska genomföras riskerar att stänga ner mer svensk vattenkraft än vad man som tidigare bedömts. För att komma till rätta med denna problematik föreslår nu C att man pausar de planerade miljöprövningarna av svensk vattenkraft för att först från politikens sida säkerställa att lagstiftningen på vattenområdet är utformad så att svenska myndigheter tydligare än idag prioriterar vattenkraftens viktiga värden i form av en stabil och kostnadseffektiv elproduktion i Sverige.

Vidare vill C se en fortsatta stark elektrifiering av vårt land med stöd av energi från allt från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft, vätgas, bioenergi och biogas med mera. Och att de fossilfria gröna fordonsbränslena inte beskattas som idag för att skynda på omställningen.

Klimat- och energikrisen kräver rejäla krafttag. Ge din röst till Centerpartiet i Riksdagsvalet.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.