Klimatfrågan kräver beslutsamhet och förenklingar

En av vår tids viktigaste och svåraste frågor som måste hanteras av politiken är att instifta skyndsamma och effektiva lagar och styrmedel som verkligen påskyndar och stimulerar den så viktiga klimatomställningen av vårt samhälle och vårt näringsliv.

För det är viktigt att det inte får fortsätta som det är nu med komplicerade och utdragna tillståndsprocesser även för viktiga klimatomställningsprojekt och vid tillståndsprövningar av storskalig förnybara energi- och kraftproduktionsprojekt.

Det är faktiskt ganska obegripligt att svenska politiker i Sveriges Riksdag är så dåligt insatta i hur komplicerat tillståndsprövningarna i Sverige kommit till att bli. Det känns ibland som att svenska lagstiftare har förpassat sig till läktaren när det gäller klimatomställningsarbetet.

I tre år nu har jag varit tillståndsprövningschef för Vattenfalls första stora moderna havsbaserade vindpark söder om Skåne. Havsvindparker ute i svenska ekonomiska zonen har om möjligt en av Sveriges mest komplicerade prövningsprocedurer där miljöfrågorna prövas i flera prövningar av flera olika prövningsmyndigheter parallellt. Om man dessutom ska pröva vindparkens effekter enligt Natura 2000-lagstiftning blir det extra komplicerat där prövningsunderlagen dessutom ska vara ”vetenskapligt exakt och bortom allt tvivel”. Den praxistolkningen av Natura 2000-lagstiftningen instiftades i svensk miljörätt i Nordkalks stora Natura 2000-prövning av Bungetäkten på 2010-talet på norra Gotland där jag var miljöchef mellan åren 2010-2019.

Därför är jag så otroligt stolt över att jag inom ramen för mitt prövningsuppdrag med havsvindparken Svenska Kriegers flak söder om Skånes sydkust nu lyckats använda mig av min långa prövningskunskap från Nordkalktiden för att leda Sveriges första stora moderna havsvindpark fram till lagakraftvunna Natura 2000-tillstånd i mars i fjol och som inga prövningsmyndigheter alltså heller överklagade.

I slutet av förra veckan kom också äntligen Regeringens samlade beslut att ge övriga tillstånd till Vattenfalls havsbaseradevindpark vid Svenska Kriegers flak. Men alla prövningarna har tagit över 4 år och har varit väldigt komplicerade att förhandla fram och där många miljöfrågor prövats flera gånger av flera olika prövningsmyndigheter och domstolar, vilket har upplevts som väldigt ineffektivt och onödigt.

Så nu vill jag verkligen se en snabb och seriös politisk skärpning i att ta hela prövningssystemets ineffektivitet på betydligt större allvar om samhället och näringslivet ska klara av att skyndsamt fasa ut fossila bränslen och elektrifiera sina industriprocesser.

Därför kandiderar jag till Riksdagen i årets Riksdagsval med ambitionen och målet att driva på för att Riksdagen på allvar tar ledning i klimatomställningens svåra arbete genom att förenkla regelverken. För ska Sverige klara FN:s Parisavtal måste vårt land bli skyndsamt fossiloberoende till 2030.

Klimatomställningen kräver beslutsamhet och förenklingar!

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat

Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.