Levande hav och kustfiske


Sverige har med sin långa kust goda förutsättningar för att öka och utveckla det hållbara vattenbruket och det småskaliga fisket. Fisket är en stor potential för fler arbetstillfällen på den svenska landsbygden vad gäller både odling och produktion och även i förädlingsleden. Fisk är ett livsmedel som innehåller många näringsämnen och fisket ökar uttag av kväve och fosfor. Men det småskaliga svenska kustnära fisket är idag hotat av fler orsaker så som regler kring arbetsredskap, lönsamhet och krånglig byråkrati samt senaste årens beslut kring mycket begränsat fiske i Östersjön.

Ett framgångskoncept för många fiskare är att diversifiera sin verksamhet med gårdsbutiker och rökerier med mera. Enkla regler och tillståndsprocesser och bra dialog med myndigheter är viktiga förutsättningar för att fiskare ska kunna utöka sina verksamheter, något som C länge förespråkat. Fisket spelar en viktig roll i många svenska samhällen och är avgörande för att bevara levande landsbygd-, kust- och skärgårdssamhällen runt om i Sverige. Svenskt yrkesfiske går därmed hand i hand med Sveriges livsmedelsstrategi som syftar till att åstadkomma en ökad och hållbar produktion av mat som ska leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Det finns mer än 150 miljoner ton plast i haven. Varje år tillkommer ytterligare 5–13 miljoner ton. År 2050 kommer det enligt FN att finnas mer plast än fisk i våra hav. Vi vill att våra barn och barnbarn också ska kunna bada och fiska i rena vatten på somrarna. Därför vill vi långsiktigt att ännu fler engångsartiklar i plast ska fasas ut och att produkter som innehåller mikroplast byts ut mot mer hållbara alternativ.

Alla länder runt Östersjön måste ta ansvar för övergödningen i vårt gemensamma hav. Vi vill minska utsläppen genom att införa ett nytt system, där de länder som smutsar ner också får betala för det. I våra hav och kustnära områden finns tyvärr ännu en miljöskuld med en stor mängd kemikalier och miljögifter från tidigare industrier och fabriker. Kartläggningen av sanerade områden måste därför snabbas på.

Centerpartiet vill:

  • Att en ökad andel av den fisk som förs i land går direkt till humankonsumtion genom att begränsa industrifiske och att flytta ut trålgränsen ända ut till territorialhavsgränsen.
  • Långsiktigt fasa ut fler engångsartiklar i plast och minska överpaketeringen
  • Införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön får betala
  • Att de viktigaste förorenade vattenområdena saneras

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat

Kristina Yngwe (C) Riksdagsledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.