Ökad självförsörjning måste prioriteras

Sveriges beredskapsplaner gapar tomma och Sverige saknar ännu en lösning för en potentiell livsmedelskris orsakad av effekterna av pandemin, Rysslands krig med Ukraina och klimat- och energikrisen. Svenska lantbrukare och dess djurbönder drabbas nu samtidigt enormt hårt av skenande el- och bränslepriser och att insatsvarorna är mångdubblade i prisnivå.

Världsmarknadspriset på spannmål är också högt både på grund av Ukrainakrisen men även för att kostnaderna för insatsvaror skenar.

Centerpartiet har nu därför valt att agera ännu mer kraftfull och handlingskraftig politisk. Centerpartiet kommer verka stenhårt för att höja krisstödet till lantbruksföretag enligt nya EU:s maxtak som höjdes från 55 000 till 82 000 euro. Detta är jätteviktigt att få åtgärdat de krisstöden som nu delas ut missgynnar animalieproducenter och särskilt grissektorn. Detta ger ca 100 miljoner mer i krisstöd för Sveriges bönder.

Centerpartiet vill också att man med nationella medel höjer stödnivåerna med 20 procent vilket motsvarar 400 miljoner extra till svenskt lantbruk. Detta i syfte att stärka svensk animalieproduktion som drabbas mycket hårt nu av stigande spannmålspriser, ökade el- och bränslepriser och skenande priser även på insatsvaror som protein och gödning med mera. Dessa förslag är helt avgörande för svenskt lantbruks överlevnad och att självförsörjningen inte minskar ytterligare samtidigt som insikten om en stärkt krisberedskap och Natomedlemskap är högst på agendan.

Ökad självförsörjning måste prioriteras och för att uppnå det måste kraftfulla ytterligare krisstödsåtgärder sättas in för att svenskt lantbruk ska kunna klara sig och även leverera framåt mot en ökad svensk självförsörjning.

Centerpartiet är det parti i Sveriges Riksdags som tar störst ansvar för lantbrukets framtid.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat och Mark/Växt Agronom

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.