S tar sig vatten över huvudet

Tommy Gardell tar sig rejält med vatten över huvudet när han i en insändare försöker kritiserar Alliansens arbete med vatten och avlopp, VA, under den här mandatperioden i Tekniska nämnden.

VA-investeringarna är Regionens enskilt största investeringspost om ca 125 miljoner kronor årligen, med många viktiga utredningar och investeringar enligt VA-strategin. Därför blir det så fånigt när Tommy Gardell påstår att ingenting har hänt på fyra år. Vi pratar om cirka en halv miljard kronor.

Men också då den styrande Alliansen med C i spetsen inledningsvis fick lägga ner stora ansträngningar för att återskapa det samarbetsklimat med VA-tjänstemännen som totalt brutit samman under Tommy Gardells tidigare ledning av Tekniska nämnden. Den här mandatperioden har däremot ett mycket gott samarbetsklimat utvecklats med VA-avdelningen.

Allianspolitiken har också fått lägga en hel del onödig kraft på att prioritera ner de VA-projekt från förra mandatperioden som bedömts vara kontroversiella och ineffektiva till förmån för betydligt mer kostnadseffektiva och mer tekniskt relevanta och realiserbara VA-investeringsprojekt. De förslag som Tommy Gardell i sin insändare gnäller över har ju strukits då de är både orealistiska och ineffektiva.

I Tekniska nämnden har jag haft ansvar för VA-frågor och jag har lagt ideell tid på att skapa dialog och samverkan. Det är dessa nya sätt att föra en mer fördjupad vattendialog på som också utmynnat i helt nya innovativa förslag som nu har lagts fram. Samverkan och dialog kräver tid, tekniskt kunnande och de bästa lösningarna växer ofta fram stegvis. Tommy tror att man bara ”trycker på en knapp”.

Tommy Gardell försöker också ta åt sig hela äran för vattendomen i Klinthagensjön. Han vill inte erkänna inför väljarna att det varit ett samarbete mellan flera parter, både i industrin, VA-avdelningen och flera politiska partier.

Om man blickar framåt är det väldigt viktigt under den kommande mandatperioden att VA-strategin klarar av att växla upp och realisera alla de stora utvecklingsområden som byggts upp den senaste mandatperioden. Det rör sig om flera olika utredningsspår samtidigt med fortsatt traditionell utökade grundvattenuttag, lagring av vatten via kalkbrott, dammar eller utökade vattendomar från Bästeträsk. Men även ytterligare avsaltningsverk i Visby och en lång rad nya VA-ledningsdragningar. Fortsatta stora reinvesteringar av det åldrade VA-nätet är också oerhört viktigt.

Rösta på Centerpartiet om du vill ha kunnig, problemlösande och samarbetsvänlig politik.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.