Självförsörjningsgraden avgörande för vår framtid

I januari 2017 skrev Riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) i ATL om att vårt svenska lantbruk utgör en säkerhetsrisk, eftersom det är alldeles för beroende av importerade livsmedel och insatsmedel till jordbruket. Hon lyfte fram behovet av en krisplanering för svensk matförsörjning, då livsmedelsproduktionen i Sverige skulle stå inför väldigt stora utmaningar vid höjda kostnader och vid akut brist på exempelvis protein, växtnäring och diesel.

2017 beslutade Sverige om en ny livsmedelsstrategi och beredskapen har också stegvis höjts, där man ännu mer fördjupat analyserat och identifierat hur man kan stärka upp den rådande situationen.

Samtidigt kom före jul en rapport från Livsmedelsverket under det viktiga temat: ”Kost vid höjd beredskap”. Den visade att om Sverige skulle drabbas av en konflikt i vårt närområde, skulle vi i de värsta scenarierna riskera att drabbas av både undernäring och direkt svält inom 3 månader.

Därför var det nog inte någon som inte på djupet berördes av det tal om effekterna av kriget i Ukrainas, som framfördes av EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C) vid Centerpartiets Vårstämma på Gotland i helgen. Hon berörde frågan om att vi svenskar måste förbereda oss på en ny verklighet, där brist på insatsvaror utgör en risk för vår livsmedelsproduktion.

Den globala pandemin har tyvärr också redan innan kriget i Ukraina, skapat en hel del obalanser av växtnäring, med produktionsproblem för ureaproduktionen i världen. Och där stigande gaspriser även gjort europeisk handelsgödselproduktion direkt olönsam.

I och med Rysslands invasion av Ukraina kommer hela spelplanen runt energipriser, insatsvaror och livsmedelsproduktionen också att kastats om ytterligare. Ryssland och Ukraina är även viktiga kornbodar och livsmededelsproducenter för spannmål och andra livsmedel på världsmarknaden. Utan deras viktiga överskott riskerar livsmedelspriserna att stiga kraftigt.

Sedan sina varningsrop 2017 har Kristina Yngwe suttit som ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet sedan valet 2018 och jag vet att väldigt viktiga utredningar och en lång rad ansträngningar gjorts ihop med svenska myndigheter, forskning och näringslivet runt höjd beredskap och självförsörjningsfrågan. Men Sveriges Riksdag och Regering borde agerat ännu starkare på de tydliga varningsrop som Centerpartiet drivit. För hade ännu mer åtgärdats de senaste fem åren, hade vi befunnit oss i ett betydligt säkrare läge än vi gör nu.

För nu står det bortom allt tvivel. Kriget i Ukraina kommer att påverka våra möjligheter att både producera tillräckligt med inhemska livsmedel och att importera mat till ett rimligt pris.

Självförsörjningsgraden är avgörande för vår framtid. Det kommer Centerpartiet fortsätta kämpa för både i Riksdagen, men även regionalt.

Vi gör det för Sveriges och Gotlands Bästa.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat Nr 2

Ledamot Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.