Tommy Gardells strid om påvens skägg

I Tommy Gardells nya replik om VA-frågor framförs förenklade och felaktiga påståenden och han bortser från problemet med att VA-frågornas långa ledtider inte ”passar in” i var fjärde års cykler.

Några exempel: Herrviks membranreningsverk utvecklades av Östergarnslandets föreningskrafter och inte av S. Regionen tog sedan över driften. Det tog två mandatperioder för S och Mp att enas om Kvarnåkershamn. Så Kvarnåkershamn invigdes först 2019 av Alliansen och flera tuffa år har krävts för att få det driftsäkert och maxtestat först sommaren 2022. Många mil av mycket kostsamma VA-ledningar norr och söderut har lagts och ska även fortgå i flera år till hela vägen upp till Visby. Att hävda att en halv miljard i VA-investeringar som nu gjorts sedan 2018 ”är ingenting” är därför som en strid om påvens skägg.

Samma sak gäller Tommy Gardells argument om att norra Gotland ”är sviket” där han felaktigt hävdar att det var S som beslutade om Klinthagensvatten ”efter domen”. För vattendomen för Klintahagen kom först i Nordkalks dom i Svea Hovrätt i februari 2021 och Alliansen beslutade om att genomföra Klinthagen i Tekniska nämnden december 2021 och i Regionfullmäktige i juni 2022. Ledtiden från beslut fram till färdig investering och drift är sedan flera år till enligt den fulltecknade VA-investeringsbudgeten, men måste vara klart senast 2028. En vattenreservoar har även byggds i Stenkyrka för att kunna ta emot det framtida utökade vattnet från Klinthagen för att möjliggöra framtida bostäder och i VA-planen har nu Alliansen öppnat upp för privata VA-lösningar, likt i Herrvik, för att möjliggöra mer byggande på Fårö.

C:s norra kretsstyrelse skrev i vintras flera debattinlägg i GA/GT för att visa på möjligheterna att lagra mer ytvatten på norra Gotland. Inläggen bidrog till en ny form av dialog med VA-tekniska innovatörer som hörde av sig. Att som S nu gör där de klagar på den exakta tidpunkten för detta nya förslag är bara barnsligt.

Frågan om Visbys VA-system är komplext och jag delar därför inte Tommy Gardells åsikt om att snabba ogenomtänkta beslut borde ha forcerats fram. För ska vattenbristen i Visby lösas långsiktigt måste flera gamla och nya vattenströmmar föras ihop och utreds därför bäst parallellt. Visby behöver utveckla ett nytt samlat VA-system som är driftsäkert och kostnadseffektivt innan nya mycket tunga investeringsbeslut kan fattas.

VA-frågorna kräver uthålligt strategiskt ledarskap och stort mått av samarbete och inte osakliga strider om påvens skägg.

Gabriella Hammarskjöld (C), Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.