Bostäder och badmöjligheter i Roma

Vid regionstyrelsens arbetsutskott nästa vecka behandlas förslaget att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda försäljning av tre fastigheter i Roma för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till bad och motionsanläggning.

Målet är att hitta intressenter som har ambition att utveckla Roma som är en viktig centralort för den gotländska landsbygden.

Förslaget handlar om följande tre fastigheter:

Klostergården, före detta äldreboende i centrala Roma.

Obebyggt detaljplanerat område i Björke.

Simhallen vid Romaskolan, samt eventuell mark i anslutning.

I fastigheten Klostergården finns goda förutsättningar att bygga hyreslägenheter och i området i Björke finns mark för 1- eller 2-plans bostadsfastigheter. För simhallen är ambitionen att få till badmöjligheter i Roma.

- Det här kan bli ett spännande utvecklingsprojekt för Roma som möjliggör att få till fler bostäder samt pröva chanserna att få tillbaka badmöjligheter i Roma. Jag hoppas att vi får flera intresserade entreprenörer som ser Romas framtidspotential säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande ( C )

Att verka för hållbar tillväxt i Roma är något som gynnar den regionala utvecklingen och möjliggör att bo och leva på landsbygden samtidigt som det är nära till Visby.