Gotland
Centerpartiet lokalt

Centerforum

Våra Centerforum är möten där vi diskuterar en specifik fråga, får information från insatta och tar del av vad våra medlemmar tycker. Centerpartiet står för närodlad politik, och Centerforum är ett av de sätt som vi håller örat mot marken på.
Ibland är dessa forum öppna möten för alla, ibland endast för medlemmar.

Centerforum 29 januari kl 19.00 på Centerexpeditionen.

För medlemmar.

Visioner och skolorganisation

Vi pratar om visionsarbetet i Regionen som nu heter RUS och siktar mot 2030. Har du varit med förr vet du att det finns just nu en Vision 2025, det har också funnits tidigare visioner, det är alltså en ny sådan som vi ska ta fram. Centerpartiet medverkar förstås i dialogen med Regionen.

Vi kommer också prata om skolorganisationen. Stefan Nypelius, vår gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden introducerar oss.

På mötet kommer medarbetare på Regionstyrelseförvaltningen att medverka.

Vad ska en regional utvecklingsstrategi (RUS) innehålla?
En regional utvecklingsstrategi ska innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för genomförandet av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i syfte att uppnå en hållbar regional utveckling. Strategin ska bland annat fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan utvecklingsaktörer och vara vägledande för insatser och utvecklingsprocesser i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer om vad RUS är här

Regionstyrelseförvaltningens material till er deltagare, med utmaningar inför framtiden. Läs och förbered dig!

Ett dokument nära kopplat till vår gemensamma framtid här på ön är "Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland", det är ännu inte antaget men det som vi under remissrundan hade uppe på Centerforum ligger här.

Centerpartiets svar på remissen hittar du här.

Inte medlem ännu?

Du kan ansöka om medlemskap på tre olika sätt:

  1. SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan.
  2. SWISH Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.
  3. Fyll i formuläret som du hittar här.

    Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
    Medlemskapet i Centerpartiet kostar 150 kronor per år.